Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Toepassingen ICT II/415410/2196/2122/1/72
Studiegids

Toepassingen ICT II/4

15410/2196/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bie Dave, Gerené Kiki
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.05.2022 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Toepassingen ICT I/1 EN geslaagd voor Toepassingen ICT I/3.

Korte omschrijving

In hoorcolleges leert de student aan de hand van praktische voorbeelden optimaal Excel gebruiken. Nadien verwerkt de student deze kennis door oefeningen te maken: vooreerst eenvoudige oefeningen waar de verschillende elementaire handelingen en vaardigheden aan bod komen, nadien worden er moeilijkere problemen uit de praktijk aangepakt. Er wordt nadruk gelegd op automatisering en efficiëntie. De student moet in een kort tijdsbestek een probleem tot een goed einde kunnen brengen.
Een greep uit de oefeningen: maken van facturen waarbij productgegevens worden opgezocht in een prijslijst, berekening van onroerende voorheffing bij aankoop van een woning, procentberekeningen, kortingstabellen, … Verder worden omzetcijfers/enquête resultaten verwerkt in grafieken en draaitabellen en leren ze aldus gegevens analyseren en interpreteren.
In het kader van internationalisering at home kan het mogelijk zijn dat een les door een anderstalige lector gegeven wordt.
Feedback en remediëring: aan de hand van een herhalingsoefening wordt de leerstof van de vorige les overlopen. Eventuele lacunes worden aan de hand van extra voorbeelden uitgelegd. Tijdens de oefensessies kunnen de studenten steeds vragen stellen over de leerstof en de oefeningen. Op Digitap worden handige korte filmpjes aangereikt zodat studenten de geziene leerstof achteraf kunnen doornemen.

Begincompetenties (tekst)

•Studenten moeten via WINDOWS VERKENNER elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files; het maken/herbenoemen/wissen/... van mappen; het ordenen van files in een netwerkomgeving.
•Basiskennis wiskunde: omzetting naar %, voorrangsregels (+, -, *, /, of, en), interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van 3", ...

OLR-Leerdoelen (lijst)

maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student concretiseert de verworven vaardigheid om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende Office pakketten.
De student heeft inzicht in de structuur van lijsten/tabellen waardoor hij op een intelligente en efficiënte manier gegevens over verschillende tabellen kan verdelen en optimaliseren.
De student brengt de nodige beveiligingen aan waardoor het inbrengen van niet-valide gegevens vermeden wordt.
De student maakt zelfstandig en creatief geautomatiseerde documenten waarin door het gebruik van zoekopdrachten en functies het wijzigen van 1 parameter het automatisch herwerken van het hele rekenblad voor gevolg heeft.
De student structureert op een efficiënte wijze gegevens in een lijst/tabel en vindt vervolgens de gewenste data zonder problemen terug.
De student verwerkt data in een draaitabel en/of grafiek en interpreteert het resultaat.
De student werkt vlot met Excel zodat binnen een beperkt tijdsbestek rekenkundige problemen geanalyseerd en zo optimaal mogelijk opgelost worden.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student bekijkt met de nodige kritische zin zijn oplossingen en vergelijkt deze op juistheid met de gegeven oplossing.
De student concretiseert de aangeleerde technieken in oefeningen en lost de oefeningen op zelfstandige basis op.

Leerinhoud

 • Werken met het pakket Microsoft Excel.
 • Invoeren/bewerken/kopiëren/verplaatsen van gegevens en formules.
 • Absolute/relatieve/gemengde celadressering.
 • Opmaak en voorwaardelijke opmaak van gegevens.
 • Gebruik van functies: wiskundige, logische, statistische, datum, ... (som, en, of, als, gemiddelde, max, min, aantal, vert.zoeken, som.als, sommen.als...).
 • Het gebruik van grafische elementen.
 • Pagina-indeling.
 • Grafieken.
 • Lijsten gebruiken: functies, filters, sorteren, tabellen.
 • Draaitabellen en -grafieken.
 • Invoeren van validaties

Studiematerialen (lijst)

E-CampusVerplicht
StudiewijzerVerplicht
SyllabusVerplicht
MS Excel 2019Verplicht
 • Auteur: Eric Cuypers & Eddy Van den Broeck
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,75 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)13,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,75 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,25 uren
 • Opmerking: 75 minuten examentijd. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen is beperkt in tijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Digitaal examen. Open boek. Cf. Studiewijzer. Examen is beperkt in tijd.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.