Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Rechtspsychologie24554/2196/2122/1/83
Studiegids

Rechtspsychologie

24554/2196/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Crime & Justice Academic
  • Crime & Justice Police
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Lauwers Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De cursus geeft een algemeen overzicht over verhouding misdrijven-misdadigers, bewijs, getuigen, verdachten, beslissingen en uitwerking van de beslissingen.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis strafrecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student beschrijft hoe de rechtspsychologie kan worden aangewend binnen juridisch kader (gaande van bewijs tot berechting).
De student duidt de overige disciplines binnen de rechtspsychologie en licht ze toe.
De student duidt het precair gedrag van alle deelnemers in het juridisch verkeer en licht het toe.
De student duidt het verschil tussen de juridische en psychologische benadering van het rechtssysteem en licht het toe.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van straf- en strafprocesrecht oplossingsgericht, met kennis van de werkwijze van zowel justitionele diensten als de politiediensten en de interactie tussen beide.
De student schat de werking van het juridische systeem na een gepleegd misdrijf in en licht dat toe.
De student lost een casus (misdrijf) op aan de hand van de aangereikte theorie.

Leerinhoud

- algemeen overzicht over verhouding misdrijven-misdadigers, bewijs, getuigen, verdachten, beslissingen en uitwerking van de beslissingen
- bespreking binnen elk deeldomein van verschillende aangewende technieken en actoren
- meer specifiek de psychologische valkuilen van deze technieken en kwetsbaarheden van deze actoren

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00mondeling examen
AcademiejaarKennistoets50,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00mondeling examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.