Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Jeugd- en strafrecht/224555/2196/2122/1/20
Studiegids

Jeugd- en strafrecht/2

24555/2196/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Crime & Justice Academic
  • Crime & Justice Police
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Vandaele Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN geslaagd of getolereerd voor Strafrecht/3 EN geslaagd of getolereerd voor Strafprocesrecht/4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student kan de wetgeving mbt het jeugdrecht toepassen en opzoekingswerk verrichten
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student kan het jeugdrecht plaatsten in een ruimere juridische context, tegenover het strafrecht, het burgerlijk recht (familierecht en aansprakelijkheidrecht), het gerechtelijke recht en in een internationale juridische context);
De student heeft inzicht in het tot stand komen van het jeugdrecht en kan de basisprincipes ervan terugvinden in actuele wetgeving
De student heeft inzicht in het landschap van actoren betrokken bij het jeugdrecht;
De student kan het Belgische jeugdrecht in de sociale context van onze maatschappij plaatsen, actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatsen en een kritisch standpunt innemen.
De student kent de basisbegrippen van het jeugdrecht, kan deze duiden en begrijpen en kan deze ook plaatsten tegenover of naast de reeds gekende begrippen van het strafrecht
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student kan uit een feitenrelaas, de voor een juridische oplossing, relevante vragen stellen,  om vervolgens tot juridisch correcte oplossingen te komen

Leerinhoud

-basis-beginseleen van het jeugdrecht, historische evolutie
-jeugdhulprecht
-jeugddelinquentierecht, geplaatst tegenover het gemeen strafrecht
-actoren van het jeugdhulprecht en jeugddelinquentierecht
-de uithandengeving
-de geesteszieke minderjarige

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.