Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Financial planning26972/2196/2122/1/39
Studiegids

Financial planning

26972/2196/2122/1/39
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Business Law
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vander Heyde Anna
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding fiscaal recht/2.

Korte omschrijving

Deze opleiding koppelt vaktechnische kennis rond overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen aan praktijkgerichte toepassingen. Deze opleiding heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
De student benadert een case met de nodige vakoverschrijdende kennis op juridisch, fiscaal, sociaal en economisch gebied.
De student beoordeelt en optimaliseert private en professionele vermogensdoelstellingen.
De student beschrijft de elementen die de beleggingsstrategie en vermogensopbouw kunnen beinvloeden en past ze toe.
De student werkt een cashflow planning uit vanuit een vermogensinventaris en een opbrengsten- en uitgavenanalyse voor particulieren.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies rond vermogensopbouw en de waarschijnlijkheid van het behalen van doelstellingen.

Leerinhoud

• Denken rond vermogen i.c. geld ten opzichte van doelstellingen
• Wijzen van verwerven van persoonlijk vermogen en risico’s gekoppeld aan vermogenswerving
• Pensioenopbouw en pensioenproblematiek
• Wijzen van verwerven van onroerend vermogen
• Wijzen van verweren van roerend vermogen gekoppeld aan de diverse risico’s
• Stichting en burgerlijk maatschap

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,30 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.