Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Engels II/1-228385/2196/2122/1/66
Studiegids

Engels II/1-2

28385/2196/2122/1/66
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decock Erika
Andere co-titularis(sen): Cuypers Maryse
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Engels I OF ((geslaagd of getolereerd voor Engels I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Engels I/3-4)).

Korte omschrijving

Nu we een solide basis hebben, leren we Engels hanteren in diverse juridische en zakelijke situaties.

Begincompetenties (tekst)

De student volgde met succes Engels I/1&2 en Engels I/3&4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student begrijpt en assimileert de aangeboden juridische en zakelijke teksten.
De student past de aangereikte grammatica uit Engels I/1-2 en Engels I/3-4 zelfstandig toe.
De student gebruikt de Engelse juridische terminologie.
De student begrijpt gesproken zakelijk Engels en distilleert de gevraagde informatie.
De student gebruikt de aangeboden Engelse juridische en zakelijke woordenschat.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student formuleert zijn/haar mening zowel mondeling als schriftelijk in degelijk Engels.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student houdt een efficiënte vergadering in het Engels.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student schrijft een zakelijke brief (vraag om inlichtingen) in het Engels.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student kent de verschillende Britse bedrijfsstructuren.
De student kent de basisprincipes van het Britse arbeidsrecht.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student begrijpt en assimileert de aangeboden juridische en zakelijke teksten.
De student kent de basisprincipes van het intellectueel eigendomsrecht.

Leerinhoud

• Legal English: studie van juridische teksten/thema's met bijpassende oefeningen (gedeeltelijk zelfstudie).
• Business English: studie van zakelijke thema's via luister-, lees- en spreekoefeningen.
• Woordenschatuitbreiding op juridisch en zakelijk vlak (gedeeltelijk zelfstudie).
• Vergadertechnieken en vergaderen.
• Inleiding tot de handelscorrespondentie / vraag om inlichtingen. 

Studiematerialen (lijst)

Engels II/1&2: Legal and Business topicsVerplicht
 • Auteur: Decock Erika
Engels II: Commercial CorrespondenceVerplicht
 • Auteur: Decock Erika
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: 2 examenuren per module
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren4,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00Module 1: zelfstudie juridische en algemene woordenschat
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off10,00module 2: zakelijke brief (vraag om inlichtingen). Lay-out, stijl (o.a. woordkeuze, klantvriendelijkheid) en taal (zinsstructuur, taalfouten en spelling) worden geëvalueerd.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Module 2: zakelijke vergadering. Taal, vlotheid, aanpak en aandeel worden geëvalueerd.
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts- toepassings-, en open vragen. De leerstof van beide modules dient gekend te zijn, behalve de juridische en algemene woordenschat uit de woordenschattoets van module 1.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00Schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts- toepassings- en open vragen.
De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00Open boek examen: het schrijven van een zakelijke brief.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.