Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Frans I/3-428394/2196/2122/1/81
Studiegids

Frans I/3-4

28394/2196/2122/1/81
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dockx Peggy, Van Hecke Kristina
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Frans I/1-2 OF eerder ingeschreven voor Frans I/1-2.

Begincompetenties (tekst)

•Goede grammaticale basiskennis uit de humaniora alsook een algemeen woordenschat die beide beantwoorden aan het niveau A2 van het Europese referentiekader.
•Kritische kijk op de wereld
•Software pakketten (Word, Excel, PowerPoint, MindMap)
•Vlot en gericht informatie opzoeken op het internet

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student gebruikt de Franse juridische basisterminologie.
De student verwerkt gegevens uit een Franse mondelinge bron.
De student past de aangereikte grammatica toe.
De student stelt een contract in het Frans op.
De student beheerst het niveau B1 van het Frans.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student past ICT-middelen toe.
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student gebruikt Franse economische basisbegrippen.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student schrijft een zakelijke e-mail in het Frans.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student verwerkt gegevens uit een Franse mondelinge bron.
De student rapporteert zijn bevindingen in het Frans.
De student stelt een contract in het Frans op.
De student stelt een gestructureerde tekst op in het Frans.
De student vertaalt in het Frans de belangrijkste informatie uit een tekst in zijn eigen woorden.

Leerinhoud

•Algemene woordenschat
•Economische, politieke en vooral juridische terminologie
•Analyse van juridische en handelsdocumenten (contracten, vonnissen, ...)
•Grammatica : herhaling van grammaticale onderwerpen en uitdieping van specifieke items/gevallen.
•Schriftelijke communicatie : handelscorrespondentie, eigen mening, verslagen, enz.
•Mondelinge communicatie : professioneel telefoneren, afspraken maken, eigen mening, analyse van juridische documenten
•Thema's : socio-economische, politieke en juridische thema's zoals rechtsbronnen, politieke instellingen van ons land, rechtssystemen, rechtbanken, aansprakelijkheid, milieubewustzijn met economisch achtergrond, staatshervormingen, eigendomsrecht, contracten, enz.

Studiematerialen (lijst)

MediaVerplicht
CursusVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)40,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Omschrijving: examen in examenreeks
 • Opmerking: 2 uur examen per module

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00Module 3 : Mondeling examen (juridische actualiteit) op 20% .
AcademiejaarKennistoets80,00Module 4 : Schriftelijk of digitaal examen met betrekking tot de geziene leerstof (syllabus en klas) uit module 3 en 4, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Een schriftelijk of digitaal examen met betrekking tot de geziene leerstof (syllabus en klas) uit module 3 en 4, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,00Een mondeling examen - Juridische actualiteit

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.