Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Aansprakelijkheids - en persoonsverzekeringen28371/2196/2122/1/75
Studiegids

Aansprakelijkheids - en persoonsverzekeringen

28371/2196/2122/1/75
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
    • Business Law
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 146,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Op basis van theoretische en praktische kennis komen tot een inzicht en kwalificatie van de verzekeringscontracten.  BA-Moterrijtuigen vallen niet onder dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student begrijpt de sterftetafels
De student somt de rechten en plichten van de verzekeraar, de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde op
De student somt de voorwaarden op waaraan de verschillende levensverzekeringen dienen te voldoen opdat de premies fiscaal aftrekbaar zouden zijn
De student somt de verschillende soorten levensverzekeringen op, zowel bij leven als bij overlijden
De student heeft inzicht in de verschillende vormen van personenverzekering.
De student krijgt inzicht in de mogelijke verschillen tussen de gedekte waarborgenover de polissen heen.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
De student legt de inlichtingenfiche van een groepsverzekering uit.
De student bepaalt het fiscaal voordeel van de verschillende soorten levensverzekeringen.
De student bepaalt het voorwerp, de doelstelling en het toepassingsgebied van de wet op de aanvullende pensioenen.
De student past de termen 'evenredigheidsregel' en 'verzekering op eerste risico' toe op concrete gegevens
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student legt een verzekeringscontract op een begrijpelijke manier uit.
De student schat in welke verzekeringsmaatschappij het beste verzekeringscontract in casu aanbiedt.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student berekent de franchise en de maximale waarborgen voor lichamelijke en materiële schade.
De student berekent de schadevergoeding die men ontvangt bij diefstal in de woning.
De student berekent de te betalen premie voor een brandverzekering.
De student berekent de te betalen premie voor een arbeidsongevallenverzekering.

Leerinhoud

1. De brandverzekering éénvoudige risico's:
Het begrip, de regelgeving, de verzekerden, brandverzekering verplicht?, de duur van de verzekeringsovereenkomst, de waardering van het verzekerde goed, de omvang van de vergoeding, de betaling van de schadevergoeding, verzekerde risico's en oefeningen;
2.De familiale verzekering:
Het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984, de aard van de gedekte aansprakelijkheid, de verzekerden, de territoriale uitgestrektheid, gewaarborgde bedragen en vrijstelling, toegelaten uitsluitingen en verplichte dekkingen, bijkomende dekkingen en oefeningen;
3.De bedrijfsverzekeringen;
4.Diverse verzekeringen;
5.Personenverzekeringen, leven:
-Deel I. De individuele levensverzekeringen - De levensverzekeringsovereenkomsten: rechtsgronden en begripsbepalingen - Verschillende vormen van levensverzekeringen - Tarifering van de levensverzekering - Uitgesloten risisco’s bij de levensverzekering - Behoud van koopkracht bij levensverzekeringen - Aanvullende verzekeringen bij levensverzekeringen - Tak 23
-Deel II. De levensverzekeringen afgesloten door bedrijven en zelfstandigen - de “drie pijlers” - de groepsverzekering - de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) - de bedrijfsleidersverzekering
-Deel III. De fiscale aspecten van de levensverzekeringen - de fiscaliteit van tak 21, hypothecaire leningen, pensioensparen, groepsverzekering, individuele pensioentoezeggingen, bedrijfsleidersverzekeringen van de aanvullende verzekeringen. - Successierechten gekoppeld aan verzekeringsuitkeringen.
6. Personenverzekeringen, niet-leven:
-Deel I. De persoonlijke ongevallenverzekering;
-Deel II. De ziekte- en hospitalisatieverzekering;
-Deel III. De verzekering tegen geldelijk verlies t.g.v. ziekte of ongeval.

Studiematerialen (lijst)

Mijn bedrijf goed verzekerd?!Verplicht
  • Auteur: Bert De Paep en Geert Dehouck
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00mondeling examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00Een vergelijkende polisstudie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.