Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zakelijke en juridische communicatie/ 3-428582/2196/2122/1/71
Studiegids

Zakelijke en juridische communicatie/ 3-4

28582/2196/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Decker Benny, De Smet Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Gerechtelijke procedures zijn vaak ingewikkeld, juridische terminologie is niet altijd voor iedereen verstaanbaar. Wie afstudeert met een diploma in de Rechtspraktijk, moet er dus onder meer in slagen om de kloof te dichten tussen die juridische praktijk en de 'leek', de gewone burger. Daarom moet je zowel mondeling als schriftelijk doelgericht kunnen communiceren in begrijpbaar en juist Nederlands. Die vaardigheid staat dan ook centraal in het vak Zakelijke & Juridische Communicatie.

Heldere communicatie kan pas tot stand komen wanneer bij het schrijven van teksten een aantal aandachtspunten voldoende worden gerespecteerd. Daar werken we in deze cursus aan: een lezersgerichte aanpak, correct taalgebruik op het vlak van spelling, woordkeuze en grammatica (module 1/2), een logische tekstopbouw en een toegankelijke stijl (module 3/4).

Daarnaast maken we kennis met een aantal typische – zowel gesproken als geschreven – genres uit de juridische praktijk. In modules 1/2 zijn dat vergaderen, notuleren, zakelijke brieven en e-mails. In modules 3/4 komen verder de synthese en verschillende gesprekstechnieken, zoals het advies- en bemiddelingsgesprek, aan bod. Een theoretisch kader vormt telkens het vertrekpunt, maar de praktische toepassing in juridische contexten blijft het uiteindelijke doel.

Ten slotte breid je, grotendeels op zelfstandige basis, je algemene zakelijke woordenschat verder uit.

Begincompetenties (tekst)

De student(e) beschikt voor Nederlands over het niveau B2-C1 (Europees Referentiekader).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student beheerst de basisgesprekstechnieken.
De student breidt zijn algemene en zakelijke woordenschat uit.
De student gebruikt correct Nederlands.
De student hanteert een heldere (niet-ambtelijke) schrijfstijl.
De student hertaalt juridische teksten voor een niet-juridisch publiek.
De student communiceert lezers- en doelgericht.
De student voorziet teksten van een passende structuur.
De student vat zakelijke teksten treffend schriftelijk samen.
De student voert advies- en bemiddelingsgesprekken.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student beheerst de basisgesprekstechnieken.
De student hanteert een heldere (niet-ambtelijke) schrijfstijl.
De student hertaalt juridische teksten voor een niet-juridisch publiek.
De student communiceert lezers- en doelgericht.

Leerinhoud

 • Tekststructuur: alinea's, kernzinnen, signaalwoorden, verwijzingen, vaste tekststructuren
 • Schrijfstijl: vlot leesbare en begrijpbare zinnen formuleren
 • Samenvatten van zakelijke en juridische teksten
 • Juridische tekst(fragment)en 'hertalen' naar helder, cliëntgericht Nederlands
 • Gesprekstechnieken: professionele basisgespreksvaardigheden, telefoneren, advies- en bemiddelingsgesprekken (theorie en praktijk)
 • Zakelijke en juridische woordenschat

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Gespreksvoering in de juridische praktijkVerplicht
 • Auteur: Van den Doel, V. e.a;
Juridisch NederlandsVerplicht
 • Auteur: Karl Hendrickx, Karen Deschamps, Paul Schoukens
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)15,00- Gesprekstechnieken: praktijk (mondeling)
- De cijfers van dit onderdeel worden automatisch overgedragen naar de tweede zittijd.
- Instructies: zie cursus/Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off15,00- Samenvatten (schriftelijk)
- Voor deze opdracht geldt de dt-regeling: min 0,5 per dt-fout.
- Instructies: zie cursus/Digitap
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.
AcademiejaarKennistoets70,00- Schriftelijk examen- min 0,5 per dt-fout (met een maximum van min 4)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00- Schriftelijk examen- min 0,5 per dt-fout (met een maximum van min 4)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)15,00- Gesprekstechnieken: praktijk (mondeling)- De cijfers van dit onderdeel worden automatisch overgedragen vanuit de eerste zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off15,00- Samenvatten (schriftelijk)
- Voor deze opdracht geldt de dt-regeling: min 0,5 per dt-fout.
- Instructies: zie cursus/Digtap
- Een voldoende voor deze opdracht in de eerste zittijd wordt overgedragen naar de tweede zittijd. Wie een onvoldoende behaalt in de eerste zittijd, krijgt voor dit onderdeel een nieuwe examenkans in de tweede zittijd.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.