Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Economie/231270/2196/2122/1/89
Studiegids

Economie/2

31270/2196/2122/1/89
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Decleir Inge, Van den Broeck Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 106,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Economische artikels moeten voor jou een stuk doorzichtiger worden. De mechanismen die aan de basis liggen van het individueel gedrag van consumenten en bedrijven, trachten we in deze cursus te verduidelijken. Je zal inzicht verwerven in de werking van de markteconomie. Enerzijds de keuze van de consument die afhankelijk is van de prijs- en loonontwikkelingen en anderzijds het gedrag van ondernemers binnen verschillende marktvormen dat bepaald wordt door het kosten- en opbrengstenverloop binnen het bedrijf. Je krijgt inzicht in de wet van vraag en aanbod en het gevolg hiervan op de prijsvorming.
De macro-economische omgeving waarin gezinnen en bedrijven actief zijn en de relaties met de overheid en het buitenland worden duidelijk aan de hand van de economische kringloop. Hier zie je niet alleen hoe goederen en diensten hun weg vinden naar de koper maar vooral hoe geld circuleert onder vorm van inkomen, belastingen, kredieten, schulden aan het buitenland enz. Speciale aandacht gaat uit naar economische topics zoals : werkloosheid, loononderhandelingen en indexering, de vergrijzing, de eurozone, inflatie en deflatie, de geld- en vermogensmarkt, financiële en economische crisis, monetair beleid, begrotingsbeleid, milieubeleid.
Je redeneringsvermogen en kritisch denkvermogen zijn belangrijk. Het gebruik van actuele (kranten)artikels, grafieken, tabellen en formules, waarvoor een minimale wiskundige kennis wordt verondersteld, zal je onder de knie krijgen via oefeningen die zelfstandig worden voorbereid en  nadien worden verbeterd tijdens de les.

Begincompetenties (tekst)

basiskennis rekenen (getallen, basis algebra, eerstegraadsvergelijkingen)

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student stelt een break-even analyse op.
De student verklaart tijdens een gesprek de economische actualiteit aan de hand van onderliggende theoretische modellen.
De student leidt vraag en aanbod af in een markt van volkomen concurrentie en monopolie.
De student leidt de gevolgen van macro-economische concepten af.
De student beschrijft de oorzaken en gevolgen van een budgettair beleid.
De student verduidelijkt de verschillende elementen van een overheidsbeleid.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student berekent economische vraagstukken.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student maakt een analyse van de verschillende vormen van werkloosheid.

Leerinhoud

Inleidende economische begrippen

Consumentengedrag : invloed van prijs- en loonontwikkelingen; het bestedings- en spaargedrag in België ; de consumptieprijsindex.

Producentengedrag : de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf, winstmaximalisatie, breakevenomzet.

De prijsvorming : wet van vraag en aanbod, de verschillende marktvormen, prijsbeleid in België

De evolutie van de Belgische economie in Europees perspectief en het bbp ; macro-economische gegevens van de Belgische economie.  Het huidige economisch klimaat in België, Europa en wereldwijd.

De werkgelegenheid : de arbeidsmarkt, de werkloosheid, de loonvorming en het concurrentievermogen, de loon-prijsspiraal.  Actuele topics : de taxshift, indexsprong,..

Geld, monetair beleid en inflatie : de eurozone, inflatie- of deflatiegevaar. 

Conjunctuur, economische groei en milieubeleid.  De rol van de overheid.


Studiematerialen (lijst)

video-en/of audiomateriaalVerplicht
Economie Vandaag (nieuwste versie)Verplicht
 • Auteur: Sonia De Velder, Ivan De Cnuydt
Actueel tekstmateriaalVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Internet:Verplicht€ 50,00

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk of digitaal examen - Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen (oefeningen)
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00paper over actuele topic + presentatie in groep
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk of digitaal examen - Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen (oefeningen)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.