Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Personenbelasting14428/2196/2122/1/52
Studiegids

Personenbelasting

14428/2196/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Business Law
  • Vervolgtraject RP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het olod Personenbelasting behandelt het bepalen van de verschuldigde personenbelasting en het invullen van de aangifte.
Het olod Personenbelasting bereidt voor op het opmaken van de aangifte personenbelasting.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van de fiscale, financiële en verzekeringsrecht oplossingsgericht.
Je gebruikt de basisterminologie van personenbelasting.
Je herkent de verschillende onderdelen van de aangifte in de personenbelasting.
Je definieert de verschillende categorieën van belastbare inkomsten.
Je past fiscale principes toe op dossiers van natuurlijke personen, zelfstandigen.
Je berekent de gevolgen van een financiële of een vastgoedtransactie op de personenbelasting.
Je past de basisterminologie van personenbelasting toe op een concrete case.
Je berekent op basis van een concrete situatie de te betalen personenbelasting uit voor een natuurlijk persoon.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
Je adviseert een klant over de gevolgen van concrete situaties op de berekening van de personenbelasting.

Leerinhoud

 • wie is onderworpen aan de personenbelasting (personalia)?
 • verschillende aanslagstelsels
 • globalisatie van alle inkomsten
 • bepalen van de belastbare grondslag
 • bepalen van de aftrekbare bestedingen
 • onroerende inkomsten
 • roerende inkomsten
 • diverse inkomsten
 • beroepsinkomsten
 • beroepskosten
 • berekening van de belasting
 • bezoldigingen van werknemers
 • uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
 • inkomsten van handelaars


Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Praktisch personenbelastingVerplicht
 • Auteur: Hugelier, S

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten
  Casemethode
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00schriftelijke examen open boek
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00schriftelijke examen open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00schriftelijke examen, open boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00schriftelijk examen open boek