Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Arbeid en samenleving3446/2198/2122/1/03
Studiegids

Arbeid en samenleving

3446/2198/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Claessens Dries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor HRM 1 EN geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: theorie en thema EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum).

Korte omschrijving

Je verwerft inzicht in de plaats en context van arbeid in de samenleving.
Arbeidsethos, kwaliteit van de arbeid, waardig werk, analyse en synthese van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en werkloosheid, theorieën arbeidsmarkt, activerend arbeidsmarktbeleid,… zijn de boeiende thema’s waarmee je aan de slag gaat.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je toetst je persoonlijke en professionele keuzes i.v.m. thema's rond arbeid af aan theorie en praktijk.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je toont inzicht in de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en werkloosheid en het arbeidsmarktbeleid.
Je verduidelijkt de plaats en context van arbeid in de samenleving.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je toont inzicht in de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en werkloosheid en het arbeidsmarktbeleid.
Je verduidelijkt de plaats en context van arbeid in de samenleving.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je analyseert wetenschappelijke literatuur m.b.t. tot arbeid en samenleving.
Je interpreteert statistische gegevens m.b.t. arbeid en samenleving in functie van een analyse.

Leerinhoud

De cursus arbeid en samenleving bevat een resem thema's op het snijvlak van arbeid en samenleving. Zowel sociologische, economische, ethische als kritische perspectieven komen aan bod. We staan o.m. stil bij:

- de sociale betekenis van arbeid

- het arbeidsethos

- arbeidsmarkttheorieën

- de arbeidsmarkt en het (activerend) arbeidsmarktbeleid

- kritieken op de arbeidsmarkt

- de toekomst van arbeid

- waardig, wendbaar en werkbaar werk

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Arbeid en SamenlevingVerplicht
 • Auteur: Dries Claessens
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Integratieopdracht.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Integratieopdracht
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.