Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Arbeidsverhoudingen3449/2198/2122/1/08
Studiegids

Arbeidsverhoudingen

3449/2198/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
  • Keuzepakket DAG 2de jaar
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Doms Mike
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Je krijgt zicht krijgen op het spel, de spelers, de spelregels en het speelveld van het sociaal overleg (op verschillende niveaus). De werking van organisaties, voorzieningen, het collectief arbeidsrecht en de actualiteit rond arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, stakingen, sluitingen, overleg, opzetten sociale verkiezingen, sluiten van CAO’s, eindeloopbaandebat,… staan in de kijker.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je beschrijft de spelregels en het speelveld van het sociaal overleg.
Je beschrijft het spel en de spelers van het sociaal overleg.
Je presenteert een actueel thema in kader van arbeidsverhoudingen en/of sociaal overleg.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je presenteert een actueel thema in kader van arbeidsverhoudingen en/of sociaal overleg.
Je toont inzicht in de doelstellingen van en uitdagingen voor de sociale partners.

Leerinhoud

* Inleiding

* Duiden van het Rijlandmodel, Anglo-Amerikaans model en het Belgisch sociaal overlegmodel

* Historiek, doel, spanningsvelden, SWOT van het Belgisch sociaal overleg, 

* De actoren in het sociaal overleg: de bevoegde instellingen op het vlak van werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, de sociale partners en overlegorganen 

* Verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgever en werknemer

* Het overleg in de onderneming 

* Het overleg in de sectoren en op nationaal en interprofessioneel niveau 

* Overleg op Europees en internationaal niveau

* Arbeidsconflicten en sociale bemiddeling

* Actuele Thema's (worden bepaald door actualiteit en lector)

   Mogelijke voorbeelden van actuele Thema's:

 • Seksuele intimidatie op het werk, Pensioenen,
  Stakingen bij..., In en uitstroom -vraagstukken, Lerarentekort, Zware beroepen,
  Werkloosheidsregeling, Personeelstekort in de zorg,
  Loonkloof tussen mannen en vrouwen,
  Robotisering op de arbeidsmarkt,
  Geweld op de werkvloer, Werkstress, Sociale verkiezingen,...Duiding

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Er zal een dag naar Brussel gegaan worden om daar een aantal organisaties te bezoeken.
  Dit betekent dat er extra kosten zijn voor trein en metro.
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00Schriftelijk examen: kennistoets met open en gesloten vragen (70%).Examentijd: 120 min.Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen.
Examentijd: 20 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.