Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktijk sociaal recht3491/2198/2122/1/78
Studiegids

Praktijk sociaal recht

3491/2198/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gys Kathleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor HRM 1 EN geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht.

Korte omschrijving

Oefeningen laten je toe het arbeidsrecht toe aan de hand van de rechtsbronnen, die je op deze manier ook praktisch leert te hanteren.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je toetst arbeidssituaties af aan de geldende arbeidsreglementering op basis van een concrete casus.
Je toont inzicht in de sociale wetgeving.
Je toont inzicht in het individueel arbeidsrecht.

Leerinhoud

Je bestudeert het Belgisch arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze. Je blijft stilstaan bij een aantal belangrijke topics zoals enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten, de arbeidsreglementering en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Concrete voorbeelden, casussen en verwijzingen naar de rechtspraak en de actualiteit maken het geheel aanschouwelijk.
Oefeningen op de theorie van arbeidsrecht.

Op basis van presentaties breng je de vaardigheden van de personeelswerker in de praktijk in de oefeningen.

Begeleiding
Tijdens de les begeleiding bij het maken van de oefeningen en samen bespreken van de oplossingen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Arbeidsrecht toegepastVerplicht€ 30,00
  • Auteur: Dirk Heylen en Ivo Verreyt
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Mondeling examen op basis van casussen.
Examentijd: voorbereiding (open boek, max. 1 uur), toelichten van de oplossingen (zonder boek max. 30 min.).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Mondeling examen op basis van casussen.
Examentijd: voorbereiding (open boek, max. 1 uur), toelichten van de oplossingen (zonder boek max. 30 min.).