Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Inleiding sociale agogiek14377/2198/2122/1/50
Studiegids

Inleiding sociale agogiek

14377/2198/2122/1/50
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Andere co-titularis(sen): De Kock Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn van anderen, je krijgt ook een brede en veelzijdige inleiding op de theorie van en de thema’s uit de agogiek. Je bestudeert de begeleiding van veranderprocessen van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. De praktijk van de sociaal werker staat steeds centraal. Je behandelt de theorie aan de hand van concrete voorbeelden en leidt er de consequenties voor het agogisch handelen uit af.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de relevantie van agogiek voor het sociaal werk.
Je beschrijft de verschillende bronnen van verandering.
Je beschrijft de verschillende invalshoeken voor agogisch handelen.
Je beschrijft de verschillende niveaus van psychosociaal functioneren.
Je beschrijft de verschillende verschillende fasen van het agogisch proces.
Je beschrijft het individuele veranderingsproces, de veranderingsvoorwaarden en -effecten.
Je herkent de gelaagde persoonlijkheid en de mechanismen van weerstand, afweer en feedback.
Je verklaart basisbegrippen uit de agogiek.

Leerinhoud

Binnen de inleiding sociaal-agogisch werk worden theoretische inzichten en basisbegrippen uit het agogische vakgebied toegelicht.

Hoofdstuk 1
Allereerst komen de definiëring en de kenmerken van agogiek aan bod. Doelgerichtheid, systematisch werken en bewuste verandering staan centraal. Agogische beroepen en velden komen ter sprake. De verschillende niveaus van functioneren worden nader bekeken. Waar mogelijk worden de linken met het werkveld gelegd.

Hoofdstuk 2
In een volgend hoofdstuk wordt individuele verandering nader bekeken. Bronnen van verandering, voorwaarden en effecten staan centraal. De consequenties voor het agogisch handelen worden telkens besproken.

Hoofdstuk 3
Een laatste gedeelte belicht uitgebreid het agogische proces. De verschillende fasen (contact en contract/motivatie/analyse van de uitgangssituatie/doelen stellen/strategiebepaling/ uitvoering/consolidatie en evaluatie) komen aan bod.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Voor de verandering - Een praktische inleiding in de agogische theorieVerplicht€ 43,50
  • Auteur: Joep Brinkman
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.