Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Inleiding psychologie11749/2198/2122/1/35
Studiegids

Inleiding psychologie

11749/2198/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Andere co-titularis(sen): Aerts Brigitte, De Kock Vicky, Gys Kathleen, Setta Yasmia, Simons Hedda, Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel bestudeer je enkele inleidende kaders die relevant zijn voor de sociaal
werker. We belichten accenten binnen de psychologie en de verschillende toepassingen van de
psychologie in het werkveld. Centraal staan levenslooppsychologie en sociale psychologie. In het laatste gedeelte ga je dieper in op het verband tussen gedrag en gezondheid.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de dimensies van geestelijke gezondheid.
Je beschrijft de relevantie van psychologie als sociaal-agogisch denkkader.
Je beschrijft de verschillende componenten van psychologische ontwikkeling.
Je beschrijft de verschillende leerpsychologische stromingen.
Je beschrijft het domein van de sociale psychologie en de onderwerpen die daarin centraal staan.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel beoogt een aantal inleidende kaders vanuit de psychologie te scheppen relevant voor de sociaal werker. 

Binnen een eerste hoofdstuk wordt de psychologie als sociaal agogisch denkkader gesitueerd en de student vertrouwd gemaakt met het daarbinnen gehanteerde begrippenkader. De definiëring van de psychologie komt aan bod, alsook de ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben. Accenten binnen de hedendaagse psychologie en de verschillende toepassingen van de psychologie in het werkveld worden belicht.

Volgende hoofdstukken handelen over de levenslooppsychologie en psychologische ontwikkeling. Hier komen zowel de cognitieve, als de persoonlijke en de sociale ontwikkeling aan bod. De sociale psychologie gaat uitgebreid in op thema’s zoals sociale beïnvloeding, aantrekking en hechte relaties en bespreekt hoe gedrag van anderen beïnvloed wordt. Ook perceptie wordt belicht, zowel vanuit de persoon, de groep als vanuit zichzelf.

Een laatste hoofdstuk wil de link tussen gedrag en gezondheid duidelijk maken. Zo worden de bronnen, gevolgen en het omgaan met stress belicht. De gezondheidspsychologie, de psychologie van arbeid en gezondheid en de positieve psychologie krijgen een uitdieping.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Psychologie - een inleidingVerplicht€ 40,00
  • Auteur: P.G. Zimbardo
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.