Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Inleiding recht12492/2198/2122/1/77
Studiegids

Inleiding recht

12492/2198/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bestudeert de aspecten van het Belgisch rechtssysteem die je als maatschappelijk assistent nodig hebt. Zo ga je o.a. dieper in op bronnen en beginselen van het recht, conflictenregeling, gerechtelijke organisatie, personen- en familierecht en enkele inleidende aspecten uit het verbintenissenrecht.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je beschrijft de ontwikkelingen die het ontstaan van het recht hebben bewerkstelligd.
Je duidt de betekenis en het belang van de rechtstaat.
Je formuleert en gebruikt juridische termen en begrippen correct.
Je legt de gerechtelijke organisatie van het Belgisch rechtssysteem uit.
Je legt verbanden tussen het personen- en familierecht en de praktijk van het sociaal werk.
Je legt verbanden tussen het verbintenissenrecht en de praktijk van het sociaal werk.

Leerinhoud

Deel 1: Inleiding tot het recht

 • algemene inleiding
 • indelingen van het recht
 • bronnen van het recht
 • rechtshandhaving: privaatrechtelijk procesrecht en gerechtelijke instellingen

Deel 2: Personen-en familierecht

 • personenrecht: soorten personen, staat van de persoon, naamgeving, nationaliteit, handelingsbekwaamheid en voogdij
 • familierecht: verwantschap en aanverwantschap, het huwelijk, feitelijke scheiding en echtscheiding, afstamming, adoptie, ouderlijk gezag

Deel 3: Familiaal vermogensrecht

 • huwelijksvermogensrecht
 • het intestaat erfrecht
 • schenkingen en testamenten

Deel 4: Benoemde contracten

 • koop - verkoop
 • collectieve schuldbemiddeling
 • huur
 • sociale huisvesting

Terugblik vanuit de verschillende invalshoeken/kernbegrippen/aanbevolen literatuur/casussen/digitale leerpaden.

Begeleiding
Monitoraat na afspraak.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Praktisch burgerlijk recht uitgedieptVerplicht€ 36,70
 • Auteur: Paul Dom, Jan Roodhooft en Carine Danau
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.