Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Recht voor sociaal werk 134489/2198/2122/1/08
Studiegids

Recht voor sociaal werk 1

34489/2198/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
  • Gaststudenten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Olympiade
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naast grondwettelijk recht en (internationaal) staatsrecht bekijk je ook de werking van de arbeidsmarkt aan de hand van het individueel arbeidsrecht. De kennis van deze aspecten van het Belgisch rechtssysteem en het arbeidsrecht komen je van pas als maatschappelijk assistent.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je beschrijft de basiselementen van het staatsrecht.
Je beschrijft de basisprincipes en de verhouding tussen de verschillende politieke instellingen van de federale staat in nationale en internationale context.
Je duidt de betekenis en het belang van de rechtstaat.
Je formuleert en gebruikt juridische termen en begrippen correct.
Je legt de verbanden tussen de grondrechten en de praktijk van het sociaal werk uit.
Je legt verbanden tussen het individueel arbeidsrecht en de praktijk van het sociaal werk.
Je omschrijft algemene begrippen met betrekking tot de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel omvat 2 aparte vakinhouden. In het eerste deel wordt het grondwettelijk recht en staatsrecht belicht. Er wordt bekeken hoe ons Belgisch staatsrecht is ontstaan en opgebouwd maar tevens wordt er ook gekeken naar de internationale context. In het tweede deel worden de algemene beginselen van het individueel arbeidsrecht toegelicht.

Grondrechten
Soorten grondrechten

Belgische staatsinstellingen

• Bronnen van het recht
• Structuren en instellingen van de federale overheid en gemeenschappen en gewesten
• Conflictenregeling
• Provincies en gemeenten

Internationale staatsinstellingen
• Overzicht van de instellingen in de Europese Unie
• Verdragsrecht en internationale instellingen

Individueel arbeidsrecht
• Inleiding
• Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978

  Statuut van de vrijwilliger

• Inhoud van de arbeidsovereenkomst
• Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst voor arbeiders en bedienden
• Einde van de arbeidsovereenkomst

• Collectief arbeidsrecht
• Uitzendarbeid of interimarbeid


Terugblik vanuit de verschillende invalshoeken/kernbegrippen/aanbevolen literatuur/casussen/digitale leerpaden.

Begeleiding
Monitoraat na afspraak.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Arbeidsrecht toegepastVerplicht€ 30,00
  • Auteur: Dirk Heylen en Ilse Van Puyvelde
Praktisch burgerlijk recht uitgedieptVerplicht€ 36,70
  • Auteur: Paul Dom, Jan Roodhooft en Carine Danau
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Aanbevolen
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen.
Examentijd: 120 min.
Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.