Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociaal-economische kaders11766/2198/2122/1/31
Studiegids

Sociaal-economische kaders

11766/2198/2122/1/31
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: de Mûelenaere Laurence
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bestudeert de (sociale) economie. Je besteedt veel aandacht aan het marktmechanisme, prijsvorming, rol van de sturende overheid, inkomensverdeling, werkloosheid en inflatie,... Je bekijkt basisbegrippen uit de algemene economie en brengt deze voortdurend in verband met de sector van de sociale economie.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je formuleert en gebruikt economische termen en begrippen correct.
Je herkent actuele tendensen binnen de sociale economie.
Je legt verbanden tussen economische aspecten en het persoonlijk (micro-niveau) en maatschappelijk perspectief (macro-niveau).
Je relateert economische basisprincipes aan de sociale economie.
Je relateert inzichten uit de sociale economie aan de praktijk van het sociaal werk.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt aangetoond dat economische aspecten een belangrijke rol spelen in het menselijk leven, zowel op micro- als op macro-economisch vlak.
Er worden een aantal basisbegrippen toegelicht zoals het marktmechanisme, consumentengedrag, prijsvorming,… Er wordt tevens ook stilgestaan bij de economische groei, ontwikkeling en werkloosheid. Dit opleidingsonderdeel kadert het geheel van economische principes binnen de sociale economie. (na ieder hoofdstuk algemene economie wordt er een verband gelegd met de sociale economie)

- Wat is economie?
- Wat is sociale economie?
- Het marktmechanisme
- Consumentengedrag
- Productie en kosten van bedrijven
- Prijsvorming onder verschillende marktstructuren
- Marktimperfecties en de rol van de overheid (ook in de sociale economie)
- Productie, inkomens en bestedingen: de macro-economische benadering
- Economische groei en ontwikkeling
- Macro-economisch evenwicht
- Consumptie, investeringen en de aggregatieve vraag
- Beïnvloeding van de aggregatieve vraag: de budgettaire politiek
- Werkloosheid en inflatie

Terugblik vanuit de verschillende invalshoeken/kernbegrippen/aanbevolen literatuur/digitale oefeningen.

Begeleiding
Monitoraat na afspraak.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Economie als menswetenschapVerplicht€ 29,99
  • Auteur: Christophe Timbremont
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.