Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Historische en actuele perspectieven11755/2198/2122/1/45
Studiegids

Historische en actuele perspectieven

11755/2198/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Claessens Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wie kennis heeft van het verleden is beter in staat om het heden te begrijpen en kan ook verder in de toekomst zien. De centrale vraagstelling in dit opleidingsonderdeel luidt: hoe is onze samenleving en het sociaal werk zoals we het vandaag kennen ontstaan en geëvolueerd? Welke zijn de typerende kenmerken ervan? En welke uitdagingen stel(d)len zij aan de sociale werker van vroeger en nu.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je duidt de invloed van politieke, economische en culturele paradigma's op het waardenkader van het sociaal werk.
OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de beroepsgeschiedenis van het sociaal werk.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je duidt de invloed van actuele tendensen, wetgeving en beleid op de praktijk van het sociaal werk.
Je duidt de invloed van politieke, economische en culturele maatschappijbeelden, tendensen en doctrines op het sociale leven en de wereld van het sociaal werk.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel 'historische en actuele perspectieven’ ontleden we onze hedendaagse maatschappij eerst in een aantal tijdvakken: middeleeuwen, nieuwe tijd, 18de, 19de, 20ste en 21ste eeuw. Daarbinnen komen eerst een aantal grote maatschappelijke (politieke, culturele en economische) ontwikkelingen aan bod. We focussen eerst hun sociale gevolgen (geschiedenis vvoor sociaal werk) en vervolgens hun betekenis voor sociaal werk (geschiedenis van sociaal werk). Daarbij knopen we aan met de beroepsgeschiedenis, maar ook met de actualiteit, en werpen we een licht op pioniers, eerste doelgroepen, functies en werkvelden van het sociaal werk.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Een geschiedenis van sociaal werkVerplicht€ 25,00
  • Auteur: Dries Claessens
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Webstek Canon Sociaal WerkVerplicht
  • Auteur: Vereniging Canon Sociaal Werk

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Eerste examenperiode:
Schriftelijk examen: kennis- en inzichtstoets met open en gesloten vragen.
Examentijd: 90 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: kennis- en inzichtstoets met open en gesloten vragen.
Examentijd: 90 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.