Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 134507/2198/2122/1/38
Studiegids

Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1

34507/2198/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Masson Ann
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin, Verbiest Griet, Verheyen Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 140,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je traint basisvaardigheden om op een professionele wijze te communiceren. Theoretische lessen worden afgewisseld met effectieve trainingsmomenten zodat je de basis snel onder de knie krijgt.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt zowel schriftelijke als mondelinge informatie op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden.
• Je werkt op een open en respectvolle manier samen met een erg diverse groep mensen.
• In het samen leren en samenwerken neem je je verantwoordelijkheid op wanneer die vereist is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de basiselementen van mondelinge communicatie.
OLR03-Communiceren
Je beschrijft de basiselementen van schriftelijke communicatie.
Je past je inzichten m.b.t. mondelinge communicatie toe op een concrete situatie.
Je past je inzichten m.b.t. tot schriftelijke communicatie toe op een concrete situatie.
Je toont dat je in een gesprek feedback kan geven en ontvangen.
Je toont dat je in een gesprek kan luisteren, samenvatten en doorvragen.
OLR04-Samenwerken
Je toont een professionele houding tijdens de trainingen.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je analyseert je eigen communicatiegedrag.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op communicatieve vaardigheden. Tijdens de theoretische lessen wordt inzicht geboden in de basisaspecten van communicatie. Tijdens de trainingen, die verder bouwen op deze theoretische lessen, gaan studenten actief aan de slag met het verder ontwikkelen van hun communicatieve vaardigheden.

Onderdelen:
• Het communicatieproces

• Mondelinge communicatie:

 • Verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie

• Schriftelijke communicatie:

 • E-mail
 • Digitale communicatie
 • Rapportage

• Ethische communicatie

• Feedback geven en feedback ontvangen


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1Aanbevolen€ 6,00
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Opmerking: Theoretische lessen en werkcolleges in aulagroep
Vormen van groepsleren27,00 uren
 • Omschrijving: Trainingen
 • Opmerking: Verplichte trainingen.
  Om voldoende leerresultaten te boeken is het belangrijk om de theoretische les, voorafgaand aan de training te volgen.
Werktijd buiten de contacturen89,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off45,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie45,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode. Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode. Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off45,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode. Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode. Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie45,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode. Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode. Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.