Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 234508/2198/2122/1/72
Studiegids

Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2

34508/2198/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verheyen Tom
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Masson Ann, Polak Robin, Verbiest Griet
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 140,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Je bouwt verder op je basisvaardigheden. Op basis van de theoretische sessie train je om professioneel te communiceren en te functioneren in groep. De opbouw van een gesprek of de fasen en niveaus van een groep hebben nadien geen geheimen meer voor je.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
• Je werkt op een open en respectvolle manier samen met een erg diverse groep mensen.
• In het samen leren en samenwerken neem je je verantwoordelijkheid op wanneer die vereist is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je beschrijft de basisprincipes van je rol als professioneel gespreksleider.
OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de grondslagen van de groepsdynamica.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je past je inzichten m.b.t. de fasering van een gesprek, gesprekstechnieken en het hanteren van hindernissen, toe op een concrete situatieomschrijving.
Je toont dat je in een gesprek de fasering, de gesprekstechnieken en het hanteren van hindernissen, kan afstemmen op je gesprekpartner.
OLR04-Samenwerken
Je past je inzichten m.b.t. definitie van groepen, soorten groepen, groepsvorming, groepsontwikkeling, communicatie en feedback in groepen, toe op een concrete situatieomschrijving.
Je toont aan dat je een communicatieniveau kan toepassen in een groepsgesprek.
Je toont een professionele houding tijdens de trainingen.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je relateert je inzichten m.b.t. tot de definitie van groepen, soorten groepen, groepsvorming, groepsontwikkeling, communicatie en feedback in groepen, aan je eigen functioneren in de trainingsgroep.

Leerinhoud

Je bouwt verder op je basisvaardigheden uit Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1.

Op basis van de theoretische sessies train je om je professionele communicatie en functioneren in groep verder te verfijnen.

Inhouden :

- Grondslagen van de groepsdynamica
- Definitie van de groep en soorten groepen
- Niveaus in groepen
- Groepsvorming en groepsontwikkeling
- Communicatie en feedback in groepen
- Het professionele gesprek en je rol als gespreksleider
- Fasering en gesprekstechnieken
- Gesprekshindernissen
- Professioneel schrijven

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek groepsdynamica - een inleiding op theorie en praktijkVerplicht€ 47,50
  • Auteur: Jan Remmerswaal
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Digitap: aanvullende informatie: ondermeer getoonde slides in de lesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen89,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets35,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off15,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode. Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode. Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie40,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets35,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.