Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Inleiding sociaal werk14378/2198/2122/1/84
Studiegids

Inleiding sociaal werk

14378/2198/2122/1/84
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Inleiding sociaal werk - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Grymonprez Hans
Andere co-titularis(sen): Claessens Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel omvat een algemene inleiding in sociaal werk.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft de basiskenmerken van sociaal werk.
Je past sociologische basisconcepten toe op een eenvoudige tekst.
Je schetst sociaal werk in relatie tot individuele vraagstukken.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je schetst sociaal werk in een historisch perspectief.
Je schetst sociaal werk in relatie tot actuele beleidsvraagstukken.
Je schetst sociaal werk in relatie tot actuele maatschappelijke vraagstukken.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen:

Deel 1: Wat is sociaal werk:

In deel 1 bestuderen we wat sociaal werk is, de maatschappelijke context van sociaal werk, generalistisch sociaal werk, transnationaal sociaal werk en enkele actuele uitdagingen voor sociaal werk.

Deel 2: Beroepsgeschiedenis van het sociaal werk:

Sociaal werk is van alle tijden. Geschiedenis biedt een invalshoek om naar haar veelkleurige werkelijkheid te kijken. Maar het motief blijft steeds: helpen vanuit welbegrepen eigenbelang. In dit deel kijken we naar een aantal grote sociale ontwikkelingen in de moderne geschiedenis (vanaf de 18de eeuw) en knopen we er de beroepsgeschiedenis aan vast.

Begeleiding
Oefeningen via digitaal leerplatform.
Monitoraat op aanvraag.
Digitaal vragenuurtje.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Een geschiedenis van sociaal werkAanbevolen€ 25,00
  • Auteur: Dries Claessens
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.