Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Inleiding in de afstudeerrichtingen11759/2198/2122/1/84
Studiegids

Inleiding in de afstudeerrichtingen

11759/2198/2122/1/84
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Postma Yvonne, Verbiest Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 140,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je krijgt een overzicht en een grondige inleiding en verkenning in allerlei aspecten van de drie afstudeerrichtingen. Deze basiskennis geeft je de mogelijkheid om op het einde van het academiejaar een bewuste keuze te maken voor één van de afstudeerrichtingen.

De inleiding maatschappelijk werk (MW) biedt je een blik op de essentie van maatschappelijk werk. Wat is maatschappelijk werk? Wat zijn de kerntaken van een maatschappelijk werker? Waar vind je maatschappelijk werkers terug (organisatorisch kader en sociale kaart)? Je krijgt ook een eerste kijk op de vier domeinen die in het tweede jaar aan bod komen.

De inleiding sociaal-cultureel werk (SCW) laat je kennis maken met de diverse sectoren in het werkveld van een sociaal-cultureel werker. Naast een overzicht en verkenning van de verschillende sectoren krijg je ook een basis over de doelstellingen, doelgroep en manier van werken van
sociaal-cultureel werk.

De inleiding personeelswerk (PW) geeft je een beeld van de verschillende kansen en uitdagingen die zich stellen in arbeidsrelaties (mens, organisatie en samenleving). Je maakt kennis met de rol ven functie als personeelswerker binnen de verschillende domeinen van personeelsmanagement: werving en selectie, prestatie, beloning, ontwikkeling en beoordeling.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-MW1-Hulp- en dienstverlening
Je beschrijft de rollen van de maatschappelijk werker op micro-, meso- en macroniveau.
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je beschrijft de verschillende werkdomeinen van de maatschappelijk werker.
Je onderzoekt de praktijk van het maatschappelijk werk aan de hand van een concrete casus.
Je verklaart basisbegrippen uit het maatschappelijk werk.
OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je beschrijft de rollen van de personeelswerker op micro-, meso- en macroniveau.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je beschrijft de verschillende werkdomeinen van de personeelswerker.
Je onderzoekt de praktijk van het personeelswerk aan de hand van een concrete casus.
Je verklaart basisbegrippen uit het personeelswerk.
OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je beschrijft de rollen van de sociaal cultureel werker op micro-, meso- en macroniveau.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je beschrijft de verschillende werkdomeinen van de sociaal cultureel werker.
Je onderzoekt de praktijk van het sociaal cultureel werk aan de hand van een concrete casus.
Je verklaart basisbegrippen uit het sociaal cultureel werk.

Leerinhoud

Inleiding in de afstudeerrichtingen

Je krijgt een overzicht en een grondige inleiding en verkenning in allerlei aspecten van de drie afstudeerrichtingen. Deze basiskennis geeft je de mogelijkheid om op het einde van het academiejaar een bewuste keuze te maken voor één van de afstudeerrichtingen. Je krijgt hier kennis en informatie aangeboden over de sectoren, werkvelden en organisaties van het sociaal werk. Je maakt kennis met het beroep van Sociaal Werk en de verschillende beroepsprofielen van de afstudeerrichtingen.

  • Inleiding maatschappelijk werk (IMW) biedt je een blik op de essentie van maatschappelijk werk. Wat is maatschappelijk werk? Wat zijn de kerntaken van een maatschappelijk werker? Waar vind je maatschappelijk werkers terug (organisatorisch kader en sociale kaart)? Je krijgt ook een eerste kijk op de vier domeinen die in het tweede jaar aan bod komen.
  • Inleiding sociaal-cultureel werk (ISCW) laat je kennis maken met de diverse sectoren in het werkveld van een sociaal-cultureel werker. Naast een overzicht en verkenning van de verschillende sectoren krijg je ook een basis over de doelstellingen, doelgroep en manier van werken van sociaal-cultureel werk.
  • Inleiding personeelswerk (IPW) geeft je een beeld van de verschillende kansen en uitdagingen die zich stellen in arbeidsrelaties (mens, organisatie en samenleving). Je maakt kennis met de rol een functie als personeelswerker binnen de verschillende domeinen van personeelsmanagement: werving en selectie, prestatie, beloning, ontwikkeling en beoordeling.

Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Inleiding in de afstudeerrichtingen, maar 10/20 of meer scoort op een deelexamen, kan deze score op het deelexamen worden overgedragen van de eerste naar de tweede examenperiode. Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode. Deze score kan niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.

Begeleiding
Geen spreekuur, afspraak na mail of contact tijdens of na de les.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Inleiding in de afstudeerrichtingen: maatschappelijk werkVerplicht€ 3,95
Inleiding in de afstudeerrichtingen: personeelswerkVerplicht€ 3,00
Inleiding in de afstudeerrichtingen: sociaal-cultureel werkVerplicht€ 2,50
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Vormen van groepsleren3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen98,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets65,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen. 1 examen per afstudeerrichting.
Examentijd: 90 min.

Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Inleiding in de afstudeerrichtingen, maar 10/20 of meer scoort voor één van de deelexamens (MW- PW – SCW), kan deze score op het deelexamen worden overgedragen van de eerste naar de 2de examenperiode. Deze score kan niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off35,00Schriftelijke opdrachten per afstudeerrichting.

Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Inleiding in de afstudeerrichtingen, maar 10/20 of meer scoort voor één van de deelexamens (MW- PW – SCW), kan deze score op het deelexamen worden overgedragen van de eerste naar de 2de examenperiode. Deze score kan niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets85,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen. 1 examen per afstudeerrichting.
Examentijd: 90 min.

Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Inleiding in de afstudeerrichtingen, maar 10/20 of meer scoort voor één van de deelexamens (MW- PW – SCW), kan deze score op het deelexamen worden overgedragen van de eerste naar de 2de examenperiode. Deze score kan niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00Schriftelijke opdrachten per afstudeerrichting.

Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Inleiding in de afstudeerrichtingen, maar 10/20 of meer scoort voor één van de deelexamens (MW- PW – SCW), kan deze score op het deelexamen worden overgedragen van de eerste naar de 2de examenperiode. Deze score kan niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.