Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Recht voor sociaal werk 213438/2198/2122/1/37
Studiegids

Recht voor sociaal werk 2

13438/2198/2122/1/37
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Inleiding recht EN geslaagd of getolereerd voor Recht voor sociaal werk 1) OF binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben) EN (simultaan te volgen met Beroepspraktijk 2 SW OF geslaagd voor Beroepspraktijk 2 SW).

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in de sociale zekerheid in België. Daarnaast bestudeer je het jeugddelinquentierecht en het verschil tussen de vrijwillige en de gerechtelijke bescherming. Je krijgt een inleiding in het strafrecht, met aandacht voor het strafrechtbedelingssysteem en de straftoemeting. Via een individuele opdracht worden de takken van de sociale zekerheid gelinkt aan de stage, uitgediept.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je analyseert de juridische situatie van de cliënt.
Je legt de basisprincipes van het sociaal zekerheidsrecht uit. Je legt de basisprincipes van het strafrecht uit. Je legt de basisprincipes het jeugdrecht uit.
Je verklaart begrippen uit het sociaal zekerheidsrecht. Je verklaart begrippen uit het strafrecht. Je verklaart begrippen uit het jeugdrecht.

Leerinhoud

Sociaal zekerheidsrecht
- Inleiding en situering van de sociale zekerheid
- Ziekte-en invaliditeitsverzekering

- Professionele risico's: arbeidsongevallen en beroepsziekten

- Werkloosheid en arbeidsvoorziening

- Gezinsbijslag

- Pensioenen en korte situering SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag)

- Sociale bijstand

- Migratie en recht op sociale zekerheid en bijstand

Jeugrecht
- De jeugdhulpverlening in Vlaanderen:

- vrijwillige jeugdhulp
- verontrustende situaties
- gerechtelijke jeugdhulpverlening

- Vlaams Decreet betreffende jeugddelinquentie

Strafrecht
- Inleiding
- Het misdrijf
- Rechtvaardigingsgronden - ontoerekenbaarheidsgronden
- Strafbare poging en deelneming
- De straf

- Bijzondere criteria van de straftoemeting

- Het strafrechtsbedelingssysteem

Digitale leerpaden

Begeleiding
Monitoraat na afspraak en op vaste tijdstippen (zie studiewijzer).

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Recht voor sociaal werk 2Verplicht€ 5,00
  • Auteur: Inge Thijs
Socialezekerheidsrecht toegepastVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij en Werner Wijnants
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Schriftelijk examen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off30,00De punten voor de casustoets worden overgedragen naar de 2de examenperiode, indien de student geslaagd is voor dit gedeelte.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00De punten voor de casustoets worden overgedragen naar de 2de examenperiode. Dit geldt zowel voor deelcijfers van ten minste 10/20 als voor deelcijfers kleiner dan 10/20. De student kan de casustoets naar de 2de examenperiode herwerken.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.