Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 313442/2198/2122/1/76
Studiegids

Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3

13442/2198/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clauw Jo
Andere co-titularis(sen): Masson Ann, Polak Robin, Van himbeeck Hilde, Verbiest Griet, Verheyen Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1 EN geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2) EN (simultaan te volgen met Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 4 OF geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 4).

Korte omschrijving

Verschillende gespreksmodellen leren hanteren, het functioneren van een team onder de loep nemen. Je traint intensief tijdens oefeningen en praktijksituaties om jouw aangeboren vaardigheden uit 'Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1 en Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2’ uit te breiden.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft groepsprocessen en fenomenen, leiderschap, situationeel leiderschap en teamrollen.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je past gelijkwaardige communicatie, omgaan met verbale agressie, oplossingsgericht werken toe op een concrete situatieomschrijving.
Je toont aan dat je de inhoud van een gesprek kan omzetten naar een professioneel gespreksverslag voor dossierregistratie.
Je toont aan dat je in een specifiek gespreksmodel rekening houdt met de fasering, de verschillende gesprekstechnieken, het hanteren van hindernissen en afstemming op het ritme en de beleving van je gesprekspartner.
OLR04-Samenwerken
Je past je inzichten m.b.t. groepsprocessen en fenomenen, leiderschap, situationeel leiderschap en teamrollen toe op een concrete situatie.
Je toont aan dat je de verschillende fasen van besluitvorming kan toepassen in een groepsgesprek.
Je toont een professionele houding tijdens de trainingen.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je evalueert je beroepsmatig handelen met betrekking tot professionele gespreksvoering.

Leerinhoud

Verschillende gespreksmodellen leren hanteren, het functioneren van een team onder de loep nemen. Je traint intensief tijdens oefeningen en praktijksituaties om jouw aangeboren vaardigheden uit 'Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1 en Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2’ uit te breiden.

Inhouden:

- Gespreksschema bij professionele gesprekken
- Gespreksmodellen
- Afstand / nabijheid
- Gelijkwaardige communicatie
- Omgaan met agressie
- Groepsprocessen
- Groepsfenomenen
- Leiderschap
- Teamrollen
- Professioneel schrijven

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3Verplicht€ 5,70
Handboek groepsdynamica - een inleiding op theorie en praktijkVerplicht€ 47,50
  • Auteur: Jan Remmerswaal
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen124,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets40,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off20,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie30,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode. Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, wordt het cijfer permanente evaluatie automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, worden eveneens automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.