Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 413443/2198/2122/1/13
Studiegids

Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 4

13443/2198/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clauw Jo
Andere co-titularis(sen): Masson Ann, Polak Robin, Van himbeeck Hilde, Verbiest Griet, Verheyen Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 1 EN geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 2) EN (simultaan te volgen met Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3 OF geslaagd of getolereerd voor Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent 3).

Korte omschrijving

Op basis van theoretische sessies train je vaardigheden om op een professionele wijze krachtgericht te interveniëren (zowel in groep als met individuen) en hierdoor gedrag te beïnvloeden en/of te veranderen.

Je leert verschillende werkvormen gebruiken die je basisvaardigheden versterken en verdiepen en zo je sociaal-agogisch handelen vorm geven.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-Agogisch handelen
Je past je inzichten m.b.t. krachtgericht werken toe op een concrete situatie.
Je werkt een werkvorm uit volgens de principes van STTADIUM.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je toont aan dat je je mening kan onderbouwen aan de hand van de literatuur.
Je voert een krachtgericht individueel gesprek.
OLR04-Samenwerken
Je demonstreert een interactieve en krachtgerichte begeleidersstijl bij het begeleiden een werkvorm.
Je demonstreert een vlotte samenwerking met je medestudent bij het begeleiden een werkvorm.
Je toont een professionele houding tijdens de trainingen.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.

Leerinhoud

Krachtgericht werken met individuen

Krachtgericht werken in en met groepen

Interactief en digitaal werken in en met groepen

Begeleidershouding

Argumenteren

Conflicthantering

Werkvormen in het werken met groepen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
# Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht€ 35,00
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Digitap: aanvullende informatie: ondermeer getoonde slides in de lesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Opmerking: De student dient tijdig de opdrachten verbonden aan de colleges in.
Vormen van groepsleren27,00 uren
  • Opmerking: De student is verplicht aanwezig tijdens deze contactmomenten!
Werktijd buiten de contacturen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00De student is verplicht aanwezig tijdens de contactmomenten!

Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, worden
cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)80,00De student is verplicht aanwezig tijdens de contactmomenten!

Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Vaardigheden voor de maatschappelijk assistent, worden
cijfers voor deelexamens waarvoor een student geslaagd is, automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor deelexamens waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.

Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)80,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.