Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
HRM 132411/2198/2122/1/69
Studiegids

HRM 1

32411/2198/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Mulder Anouk
Andere co-titularis(sen): Doms Mike
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Inleiding in de afstudeerrichtingen EN binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De student verwerft inzichten in de kern van het HRM-vak zijnde: instroom (werving en selectie), doorstroom (beoordelen, belonen en ontwikkelen) en uitstroom (exit). Daarbij plaatsen we deze materie in de omgeving en staan we stil bij de arbeidsmarkt waarin we ons begeven.

We reiken de studenten een geheel van complexe opvattingen, instrumenten en methoden aan die gericht zijn op het vormgeven van de relatie tussen werkgever en werknemer.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je beschrijft de impact van arbeidssituaties op de individuele werknemer.
Je verduidelijkt de impact op personeelsinstrumenten vanuit het verschil tussen het organisatiebelang en de belangen van werknemers.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je beschrijft diverse methodieken en instrumenten in het personeelsmanagement.
Je verduidelijkt de impact op personeelsinstrumenten vanuit het verschil tussen het organisatiebelang en de belangen van werknemers.
Je verklaart de maatschappelijke rol en de relevantie van personeelsmanagement.

Leerinhoud

Personeel in goede handen, Basishandboek Human Resource Management

Via het handboek "personeel in goede handen, basishandboek Human Resource Management" wordt de student diverse inzichten en concepten aangereikt m.b.t. human resources management.

Daarnaast wordt er waar nodig extra diepgaande materie aangereikt en verruimen we waar noodzakelijk. (de informatie vanuit beide onderdelen is steeds te vinden op Digitap)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Personeel in goede handen. Basishandboek Human Resource Management.Verplicht€ 24,99
  • Auteur: Roskam, P.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 minuten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 minuten.