Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Capita selecta14393/2198/2122/1/12
Studiegids

Capita selecta

14393/2198/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Grymonprez Hans
Andere co-titularis(sen): Claessens Dries, Masson Ann, Sebrechts Leen, Thijs Inge, Tirions Michel, Tops Marijke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 112,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 34,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In capita selecta ontrafel je een actueel maatschappelijk debat. Dit doe je door belangrijke spelers in dat debat te identificeren en hun positionering in dat debat te verduidelijken. Je maakt daartoe gebruik van blogs, krantenartikels, tijdschriften, sociale media en vakliteratuur. Je analyseert de argumenten die spelers inzetten en je laat je daardoor inspireren om een eigen beroepspositie te zoeken en taal te geven. Dat doe je ook door de beroepspositie te toetsen aan handvatten uit de sociaal werk literatuur (theoretisch, ethisch, sociaal-politiek, professioneel). Je laat je inspireren door een prikkelende reader en het werk van medestudenten in sessies van groepsleren. Dit 'brains on the move' opleidingsonderdeel loopt gelijktijdig en in samenwerking met de Haagse Hogeschool (NL) en de Hogeschool van Düsseldorf (GE). Indien de COVID19 toestand het toelaat is aan dit opleidingsonderdeel een buitenlandse uitstap gekoppeld.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

Aanbevolen zijn de eindcompetenties van theorie sociaal werk (2SW).

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR09-Kritsch onderzoekend
Je onderzoekt standpunten en argumenten van de verschillende spelers in een maatschappelijk debat.
Je toetst standpunten en argumenten aan sociaal werk literatuur.
Je verdedigt standpunten vanuit sociaal werk literatuur.

Leerinhoud

Sociaal werk in maatschappelijke breuklijnen.

Cartografie en analysetechnieken van een maatschappelijk debat.

Uitdiepen theoretische kennis, praktische ethiek en handelingskaders sociaal werk aan de hand van zelfstudie.

Opbouwen van een argumentatie positioneren onderbouwd vanuit sociaal werk literatuur en denkkaders.

Begeleiding
Responsiecollege en digitale ondersteuning via Teams.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen literatuurVerbruggen, A., Tuteleers, P., & Gryp, D. (2011). Sociaal weer werk : positionering vanuit beroepsethiek. Gent: Academia press.Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Omschrijving: Opzet opleidingsonderdeel, theoretisch kader en werkwijze
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Debat in Den Haag ism met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Düsseldorf.
 • Duur: Semester
 • Opmerking: 34 euro is de actuele (april 2020) kostprijs voor een ticket Heen en Terug van Antwerpen-Den Haag. De voorziene uren zijn zonder verplaatsingstijd.

  Verblijfskosten (optioneel): 72 euro.
Vormen van groepsleren8,00 uren
 • Omschrijving: Drie responsiecolleges georganiseerd per afstudeerrichting
 • Opmerking: Elke student neemt minstens actief deel aan één responsiecollege
Werktijd buiten de contacturen88,00 uren
 • Omschrijving: Vrije werktijd voor paper (de docent is 2 uur beschikbaar voor online beantwoorden gegroepeerde vragen)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets40,00Individueel mondeling examen. Zie studiewijzer voor meer info en richtlijnen.
Semester 1Reflectieopdracht60,00Paper met grondige analyse van en positionering in een maatschappelijk debat.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Individueel mondeling examen. Zie studiewijzer voor meer info en richtlijnen.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht60,00Paper met grondige analyse van en positionering in een maatschappelijk debat.

Punten voor de paper waarvoor de student geslaagd is, worden overgedragen naar de 2e examenperiode.