Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociaal werk onderzoek: perspectieven (schakeljaar master)26554/2198/2122/1/72
Studiegids

Sociaal werk onderzoek: perspectieven (schakeljaar master)

26554/2198/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor personeelswerk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit keuze-opleidingsonderdeel richt zich op studenten die meer willen weten over onderzoek en op studenten die ambities hebben om een onderzoeksgerichte Master te volgen na de bacheloropleiding.

De cursus leert de studenten een wetenschappelijke probleemstelling en onderzoeksplan uit te werken, met een focus op wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van de sociaal werker. Daartoe moet de student eerst inzicht verwerven in de verschillende perspectieven en onderzoeksdesigns die worden gehanteerd in het sociaal werk onderzoek. We maken een onderscheid tussen het positivisme, het constructivisme en het kritisch realisme. We bekijken de specifieke manier waarop deze perspectieven worden toegepast in het sociaalwerkonderzoek. Tijdens de cursus verwerft de student vaardigheden zoals het schrijven van een probleemstelling, het opstellen van een onderzoeksplan en het presenteren voor een groep. De student moeten gebruik maken van internationale Engelstalige wetenschappelijke sociaal werk literatuur.

Je volgt dit opleidingsonderdeel aan Universiteit Antwerpen, in het schakeljaar Master Sociaal werk.
Daar ontmoet je o.m. studenten die na een Ba Sociaal Werk starten met de master. Je bent er dus geen vreemde eend in de bijt.
De credits die je behaalt (6) geven je vrijstelling wanneer je zelf zou kiezen om na je afstuderen als bachelor de master Sociaal Werk te starten.

AP en UA voorzien in een procedure, in begeleiding en in roosterafstemming om je vlot te laten aansluiten in dit interessante academische vak.
De student krijgt toegang tot Blackboard UAntwerpen.

Voor de UAntwerpen studiefiche: volg deze linkhttps://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/master-sociaal-werk/inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma/

Begincompetenties (tekst)

Competenties die corresponderen met de eindtermen van het secundair onderwijs:
- actieve beheersing van Nederlands.
- passieve beheersing van Engels.
- een algemene kennis van het gebruik van een PC en het internet.

Leerinhoud

KADER: 

In het KEUZEVAK "Sociaalwerkonderzoek: perspectieven" krijg je de kans om de in de bacheloropleiding verworven vaardigheden te verdiepen én een opstap te maken naar een master vervolgopleiding.

Je volgt dit opleidingsonderdeel aan Universiteit Antwerpen, in het schakeljaar naar de Master Sociaal werk.

Daar ontmoet je o.m. studenten die na een Ba Sociaal Werk, Orthopedagogie of Toegepaste Psychologie starten met de master.

De credits die je aan UAntwerpen behaalt (6) geven je vrijstelling wanneer je zelf zou kiezen om na je afstuderen als bachelor de master Sociaal Werk te starten.

AP en UA voorzien in een procedure, in begeleiding en in roosterafstemming om je vlot te laten aansluiten in dit interessante academische vak.

De student krijgt toegang tot Blackboard UAntwerpen.

Voor de UAntwerpen studiefiche: volg deze link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

INHOUD:

De cursus leert de studenten een wetenschappelijke probleemstelling en onderzoeksplan uit te werken, met een focus op wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van de sociaal werker. Daartoe moet de student eerst inzicht verwerven in de verschillende perspectieven en onderzoeksdesigns die worden gehanteerd in het sociaal werk onderzoek. We maken een onderscheid tussen het positivisme, het constructivisme en het kritisch realisme. We bekijken de specifieke manier waarop deze perspectieven worden toegepast in het sociaalwerkonderzoek. Tijdens de cursus verwerft de student vaardigheden zoals het schrijven van een probleemstelling, het opstellen van een onderzoeksplan en het presenteren voor een groep. De student moeten gebruik maken van internationale Engelstalige wetenschappelijke sociaal werk literatuur.

Dit opleidingsonderdeel richt zich op studenten die meer willen weten over onderzoek en op studenten die ambities hebben om een onderzoeksgerichte Master te volgen na de bacheloropleiding.

Contactmomenten:
Hoorcolleges
Seminarie/werkcollege

Eigen Werk
Opdrachten Individueel
Opdrachten In Groep

Faciliteiten voor werkstudenten 
Contactmomenten
Hoorcolleges: opnames beschikbaar via videolink op Blackboard
Seminaries/werkcolleges: vervangingsopdracht mogelijk

Begeleide zelfstudie (ev. met responsiecollege)
Blended learning met beperkt aantal contactmomenten ’s avonds

BEOORDELING:

Het examen bestaat uit een paper en een presentatie. Wat betreft de paper schrijven de studenten een probleemstelling en onderzoeksplan over een thema naar keuze binnen het sociaalwerkonderzoek (15 punten). Daarnaast verrichten de studenten een presentatie over hun paper (5 punten).

De studenten worden intensief begeleid tijdens de colleges in het schrijven van hun paper. Daarnaast wordt er een feedbackmoment voorzien. Verdere informatie wordt tijdens het eerste college meegedeeld.

Schriftelijk werkstuk
Zonder mondelinge toelichting
Presentatie

Begeleiding
Prof.dr. Peter Raeymaeckers, titularis. peter.raeymaeckers@uantwerpen.be

Didier Boost, mandaatassistent. Didier.boost@uantwerpen.be

Contact voor AP: michel.tirions@ap.be

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek : een reflectie over de kenmerken van een academische discipline. Journal of social interventions, 25:2(2016), p. 43-63. www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.450/Verplicht
 • Auteur: Raeymaeckers Peter, Driessens Kristel, Tirions, Michel (2016)
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie100,00Schriftelijk werkstuk: opzet naar eigen onderzoek.
Voor de exacte percentuele verdeling tussen de examenvormen: zie actuele studiefiche en studiewijzer UAntwerpen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Schriftelijk werkstuk: opzet naar eigen onderzoek.