Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Vindplaatsgericht werken28225/2198/2122/1/44
Studiegids

Vindplaatsgericht werken

28225/2198/2122/1/44
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Palet orthopedagogie Bachelor 3
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Grymonprez Hans
Andere co-titularis(sen): Van Ceulebroeck Nathalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen.

Korte omschrijving

Je verkent een 'vindplaats' als boeiend concept om sociaal werk praktijken aan vast te knopen. Theoretische en methodologische inspiratie zal je vinden bij sociaal-ruimtelijke en leefwereldgerichte oriënteringen op sociaal werk. Door middel van een hands-on opdracht ga je zelf aan de slag om vindplaatsen te ontdekken, in kaart te brengen en/of te begrijpen vanuit de leefwereld van de gebruikers van die vindplaatsen. Vervolgens ga je op zoektocht om vanuit een sociaal-ruimtelijke en leefwereldlijke analyse passende sociaal werk praktijken op te zetten die aansluiten bij sociaal werk als een democratische praktijk.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je ontwerpt vindplaatsgericht werken vanuit leefwereldgeoriƫnteerde en sociaal-ruimtelijke theorie.
Je ontwikkelt veldwerk vanuit een emancipatorische en kritische grondhouding.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je hanteert passende methodische modellen voor vindplaatsgericht werken.

Leerinhoud

Het sociaal-ruimtelijke perspectief, het leefwereldgericht perspectief als theoretische fundamenten. Vindplaats- en leefwereldgerichte en sociaal-ruimtelijke werkvormen uit het werkveld en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Studenten passen de leerstof toe aan de hand van beargumenteerde keuzes afgeleid uit eigen veldwerk in een hands-on opdracht.

Begeleiding
Monitoraat op locatie.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Reader met artikelen op DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Omschrijving: Introductie, theorie, opdracht en toolbox
Werkplekleren en/of stage26,00 uren
 • Omschrijving: Ingeroosterde werktijd op de vindplaats van een hands-on opdracht
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren
 • Omschrijving: Zelfstandige werktijd op locatie, school en+of thuis
 • Opmerking: Mogelijkheid tot digitaal overleg met docent op aanvraag.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00Portfolio op basis van hands-on opdracht gekoppeld aan presentatie in seminarie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Herwerken Portfolio op basis van hands-on opdracht op basis van feedback docenten. De herwerking kan zowel herwerken van het portfolio als (delen van) de hands-opdracht versterken.