Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
HRM 232417/2198/2122/1/79
Studiegids

HRM 2

32417/2198/2122/1/79
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: de Mûelenaere Laurence
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor HRM 1 EN geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: theorie en thema EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum).

Korte omschrijving

Nu je al een zicht hebt op wat personeelsmanagement betekent, ga je jezelf verder verdiepen in
bepaalde thema’s en instrumenten en dit aan de hand van concrete cases, wetenschappelijke artikels en actualiteit. Op deze wijze kan je de theorie in de praktijk leren toepassen.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je toont aan dat je rekening houdt met de impact van arbeidssituaties op de individuele werknemer.
Je toont aan dat je rekening houdt met de maatschappelijke rol van personeelsmanagement.
Je toont aan dat je rekening houdt met organisatie- en werknemersbelangen.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je past HR methodieken en instrumenten toe in een concrete casus of opdracht.

Leerinhoud

De kennis die verworven is tijden Methodiek Personeelsmanagement 1 verdiepen we vanuit de volgende invalshoeken:

HR in perspectief: HR is in de loop der jaren geëvolueerd, een kort overzicht van de geschiedenis, de invloed van verschillende actoren, de opdeling tussen kernwerknemers en ondersteunende werknemers, Ulrich en de rollen, hoe worden deze rollen opgenomen in organisaties, wat zijn verschillen tussen personeelsbeheer en HR beleid? Hoe gaat men hier in de praktijk mee om.

Human Resource Management: maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam personeelsbeleid en de veranderende HR-functie

Instroom en competentiemanagement: een goede vacature opstellen als geschikt wervend medium, screenen van CV’s en motivatiebrieven, voeren van selectiegesprekken en het leren werken met de STARR-methode en zicht krijgen op andere courante selectiemethoden.

Tewerkstelling en trajectbegeleiding: theoretische principes mbt integrale trajectbegeleiding toepassen in de praktijk

Motiveren en sturen
- Beloning en functieclassificatie
- Retentiemanagement
- Binden en boeien

Loopbaan- en organisatieontwikkeling
- Loopbaanmanagement: loopbaanbegeleiding als instrument voor systematische afstemming personeelslid/organisatie - individuele carrièreplanning: loopbaankeuzen, -ontwikkeling en -planning - loopbaanmanagement in de organisatie: methodisch opzetten van loopbaanbegeleiding.

Diversiteitsbeleid:
- Zelftest diversiteit,
- Een ‘loopbaan- en diversiteitsplan,’
- Diversiteit in de praktijk.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00Opdrachten.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Opdrachten.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.