Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
HR-advisering25082/2198/2122/1/76
Studiegids

HR-advisering

25082/2198/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Keulemans Anneke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor HRM 1 EN geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht.

Korte omschrijving

De kenmerken en de do’s en don’ts van het adviseren worden uitgediept en besproken in de context van het vakgebied HR. Je ontdekt hoe HR-advisering in de praktijk plaatsvindt. Welke invloed de inhoud van het vakgebied HRM op het verloop van een adviesproces heeft, op welke speelvelden het HR-adviesspel gespeeld wordt en welke specifieke spelregels er gelden voor HR-advisering. Wie er allemaal betrokken is bij het HR-adviesspel, welke posities de verschillende spelers innemen en hoe het samenspel verloopt.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je evalueert je eigen rol als HR-adviseur op basis van de principes van HR-advisering.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je past de theoretische principes van HR-advisering toe in een casus.
Je toont inzicht in de theoretische principes van HR-advisering.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele mondelinge communicatie.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je reflecteert over je eigen competenties als toekomstig HR-adviseur op basis van de aangeboden analysetools.

Leerinhoud

HR Advisering
1. Oriëntatie op adviseren
2. Het vakgebied HRM
3. De invloed van de organisatiecontext
4. De invloed van de wet- en regelgeving
5. De invloed van posities, relaties en rollen
6. De invloed van competenties, persoonlijkheidseigenschappen,…
7. De HR Adviseur: houdingskenmerken, kennis en vaardigheden,…
8. Adviesmethoden en -technieken
9. Contracteren en Intakefase
10. De fasen van het HR-adviestraject

Aangeboden in 14u on campus monitoraatslessen en 14u afstandsopdrachten. De uitwerking van de individuele opdrachten worden in de monitoraatslessen besproken en vormen een rechtstreekse voorbereiding op het examen moment. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio50,00Portfolio (op papier) wordt ingediend bij het mondeling examen.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off50,00Mondeling examen van 30 minuten, toelichting portfolio en casusanalyse.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00Portfolio (op papier) wordt ingediend bij het mondeling examen.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Mondeling examen van 30 minuten, toelichting portfolio en casusanalyse.