Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Methoden sociaal cultureel werk25391/2198/2122/1/09
Studiegids

Methoden sociaal cultureel werk

25391/2198/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verheyen Tom
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 100,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen.

Korte omschrijving

Je experimenteert met en reflecteert over je begeleidershouding en verschillende methoden die ingezet kunnen worden in de professionele sociaal-cultureel werk context.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je evalueert je eigen krachtgerichte begeleidershouding op basis van concrete praktijkervaringen.
Je evalueert je methodisch handelen vanuit sociaal culturele denkkaders.
Je hanteert een krachtgerichte begeleidershouding.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je conceptualiseert een sociaal cultureel programma op basis van sociaal culturele werkvormen vanuit een onderbouwde visie en een analyse van de doelgroep en context.
Je evalueert een sociaal cultureel programma op basis van een methodische reflectie.
Je hanteert sociaal culturele werkvormen afgestemd op de doelstelling en doelgroep van je programma.

Leerinhoud

 • Experimenteren met verschillende methoden die ingezet kunnen worden in de professionele SCW-context.
 • Ervaringsleren
 • PDSA kwaliteitscyclus
 • Basismodel methodisch handelen
 • Mentale modellen voor methodisch handelen binnen het SW
 • Begeleidershouding en krachtgericht werken

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
# Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht€ 35,00
 • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Digitap: aanvullende informatie: ondermeer getoonde slides in de lesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
 • Omschrijving: TweedaagseKostprijs (tussen €30 en €100) van de tweedaagse verschilt afhankelijk van de locatie en wordt bepaald op basis van het aantal ingeschreven deelnemers.
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Methoden sociaal cultureel werk maar 10/20 of meer scoort op een deelexamen van dit opleidingsonderdeel, wordt deze score op het deelexamen overgedragen van de eerste naar de tweede examenperiode. Afspraken hieromtrent worden gemaakt op het moment waarop de examens ingekeken kunnen worden.Deze deelcijfers kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.
Semester 1Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Methoden sociaal cultureel werk maar 10/20 of meer scoort op een deelexamen van dit opleidingsonderdeel, wordt deze score op het deelexamen overgedragen van de eerste naar de tweede examenperiode. Afspraken hieromtrent worden gemaakt op het moment waarop de examens ingekeken kunnen worden.
Deze deelcijfers kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Methoden sociaal cultureel werk maar 10/20 of meer scoort op een deelexamen van dit opleidingsonderdeel, wordt deze score op het deelexamen overgedragen van de eerste naar de tweede examenperiode. Afspraken hieromtrent worden gemaakt op het moment waarop de examens ingekeken kunnen worden.Deze deelcijfers kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Indien een student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel Methoden sociaal cultureel werk maar 10/20 of meer scoort op een deelexamen van dit opleidingsonderdeel, wordt deze score op het deelexamen overgedragen van de eerste naar de tweede examenperiode. Afspraken hieromtrent worden gemaakt op het moment waarop de examens ingekeken kunnen worden.
Deze deelcijfers kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.