Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Beleidsbeïnvloeding25083/2198/2122/1/13
Studiegids

Beleidsbeïnvloeding

25083/2198/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 3,50

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen.

Korte omschrijving

Politiseren is een opdracht voor elke sociaal werker. In dit opleidingsonderdeel bekijken we waarom en hoe een SCW'er hier op kan inzetten. Daarnaast krijg je krijgt zicht op beleidsvoering en beleidsbeïnvloeding. Je bekijkt de rol van de sociaal-cultureel werker op vlak van besluitvorming, beleidsprocessen, het maken en beïnvloeden van beleid. Om structurele veranderingen na te streven is het belangrijk om een draagvlak op te bouwen. Samen met de groep ga je hier concreet mee aan de slag.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je verklaart de invloed van sociale rechtvaardigheid op structureel sociaal werk.
OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je verantwoordt het belang van politiserend werken voor een sociaal cultureel werker.
Je verantwoordt je positie als sociaal cultureel werker t.a.v. een maatschappelijk thema.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je analyseert de inhoud en beleidsinhoud van een maatschappelijk thema.
Je beschrijft de verschillende fases van een beleidsbeïnvloedend proces.
Je beschrijft relevante en actuele wetgeving voor een ondernemende sociaal cultureel werker.
Je initieert een bewustwordingscampagne m.b.t. een maatschappelijk thema.
Je past relevante en actuele wetgeving toe op een maatschappelijk thema.

Leerinhoud

Binnen ‘beleidsbeïnvloeding SCW’ staan we stil bij het huidige klimaat om aan structureel sociaal werk te doen. We staan stil bij het politiserend werken en de ruimte die er voor het sociale middenveld is om dit te doen. Daarnaast krijg je theoretische input over wetgeving die van belang zijn voor een SCW’er. Deze kennis kan je verder helpen om inzicht te krijgen hoe je aan de slag kan gaan in praktijk en waar je rekening mee moet houden. Je leert daarnaast om een bewustwordingscampagne op poten te zetten.

Er wordt gewerkt met het handboek: ‘Met hoge heren kersen eten’. Een belangrijke aanvulling is het tekstmateriaal en de slides van de lessen die ter beschikking gesteld worden via Digitap. Voor het onderdeel ‘bijzondere reglementeringen’ krijg je materiaal aangeboden in een cursus. Al dit materiaal maakt deel uit van de ‘body of knowledge’ en dus studiemateriaal voor het schriftelijk examen.Binnen ‘beleidsbeïnvloeding SCW’ vertrekken we vanuit het paradigma dat SCW’ers aan structureel sociaal werk willen doen. Wat dit inhoud, bekijken we adhv het hoofdstuk ‘structureel sociaal werk’ in het handboek #sociaalwerk.

Aangezien structureel werken inzicht vraagt van onze rechtstaat. Steeds meer verenigingen waagden zich de afgelopen jaren in het kader van hun beleidswerk aan het instellen van juridische procedures voor nationale en internationale rechtbanken. Ifv hiervan is het belangrijk om zicht te krijgen op de bronnen van het recht en de beleidsdomeinen. Inge Thijs zal je hier wegwijs in maken.

Na deze inleiding ga je zelf aan de slag. Je gaat armoede politiseren. Met deze opdracht vestig je de aandacht op de werelddag verzet tegen armoede op 17 oktober. Het doel is enerzijds deze dag bekend te maken bij medestudenten en ze te informeren over armoede en anderzijds om de eerstejaarsstudenten sociaal werk te sensibiliseren mbt dit thema.

Eén manier om politiserend te werken is beleidsbeïnvloeding. Tijdens de opdracht mbt de werelddag besteden we aandacht aan diverse elementen van dit proces. Je gaat eveneens zelfstandig aan de slag. Je kijkt naar de film ‘Selma’ die ter beschikking wordt gesteld op Digitap. Gekoppeld aan deze film ga je aan de slag met een digitaal leerpad om de inhoud uit het handboek ‘met hoge heren kersen eten’ nog beter in de vingers te krijgen. De film gaat over een cruciale periode in het leven van Dr. Martin Luther King. Het is een historische, maar ook actuele film over de kracht van protest.

De rol van jezelf en sociaal werk in het hele verhaal van politiseren is een volgend luik dat we bespreken en bediscussiëren. Adhv actueel tekstmateriaal staan we stil bij het huidig politiek klimaat. We zoeken samen een antwoord over hoe we ons als werker dan moeten positioneren.

Daarnaast staan we stil bij wat het politiserend werken en de ruimte die er voor het sociale middenveld is om dit te doen. Hierover is er tekstmateriaal beschikbaar op Digitap. We achterhalen wat het betekent om de bestaande orde te verstoren door nieuwe dromen.

Daarnaast krijg je theoretische input over enkele bijzondere reglementeringen die van belang zijn voor een SCW’er als beginnend ondernemer. Zo leer je wat een vzw inhoudt en krijg je handvaten om zelf statuten op te stellen.

Begeleiding
Er kan altijd een afspraak gemaakt worden via mail: sven.svensson@ap.be of inge.thijs@ap.be.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Beleidsbeïnvloeding - Bijzondere reglementeringenVerplicht€ 4,70
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Met hoge heren kersen eten – beleidsbeïnvloeding in de praktijkVerplicht€ 19,95
  • Auteur: Stefaan Viaene
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.