Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociaal cultureel werk en stad26629/2198/2122/1/03
Studiegids

Sociaal cultureel werk en stad

26629/2198/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Ceulebroeck Nathalie
Andere co-titularis(sen): De Ceuster Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 20,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen.

Korte omschrijving

Sociaal-cultureel werk ziet zich in een snel veranderende samenleving geconfronteerd met tal van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die zowel de identiteit, positie als kracht van het beroep uitdagen. In dit opleidingsonderdeel worden de beroepseigen kaders uit de opleiding en jouw prille beroepservaring geïntegreerd om actuele uitdagingen te onderzoeken en beschrijven. Vanuit een wisselend perspectief van afstand nemen en verdiepen, leer je sociaal-cultureel werk flexibel te plaatsen binnen actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De focus is de stedelijke context en de uitdaging om in te zetten op duurzame stedelijke transities.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je conceptualiseert een eigen visie over de rol en opdracht van de sociaal cultureel werker in de stad.
Je licht de rol en opdracht van de sociaal cultureel werker in een grootstedelijke context kritisch door.
Je licht de rol en opdracht van de sociaal cultureel werker m.b.t stad- en buurtontwikkeling kritisch door.
Je licht de rol en opdracht van de sociaal cultureel werker m.b.t. solidariteit in de stedelijke context kritisch door.
Je reflecteert over de professionaliteit en legitimiteit van de sociaal cultureel werker in een stedelijke context.

Leerinhoud

"Sociaal-cultureel werk en Stad" is een opleidingsonderdeel waarbij je wordt uitgedaagd zelf te denken. Je ontwikkelt een eigen visie en werkt eigen ideeën uit. ‘The proof of the pudding is in the eating’ (en meer bepaald in het verorberen van verdiepende literatuur en over het uitwisselen van inzichten).

De kracht van SCW is nauw verweven met de keuzes die we vandaag als beroep maken over het samenleven van morgen. Onze habitat in SCW en Stad is de stedelijke leefwereld, het verhaal is er een van solidariteit en duurzaamheid.
Dit zijn mogelijke thema's die je als student, met de nodige aanmoediging en ondersteuning, zal exploreren.

SCW in een veranderende stad...

Hoe beweegt de SCW'er zich als 'stille kracht' in een superdiverse stad?

Hoe verhoudt die stedelijke agenda zich tot de verschillende domeinen van SCW?

SCW in een veranderende buurt...

Op welk tempo en met welke dynamiek ontwikkelen buurten zich?

Welke uitdagingen liggen daarin voor SCW?

Kan SCW pionieren en transformeren aan de hand van lokale (gemeenschaps-) initiatieven?

SCW en nieuwe sociale rollen en relaties...

Hoe verhouden mensen zich in een superdiverse stad?

Hoe draagt SCW bij aan begrippen als solidariteit, cohesie en familiariteit?

Gedurende het semester leg je een portfolio (werkboek) aan. Dit bevat o.a. tekstsyntheses, reflecties op de werkcolleges, opinies en stellingnames,...

Begeleiding
Tijdens de lessen word je ondersteund en uitgedaagd in je denken over sociaal-cultureel werk en stad. Deze denkoefening neem je mee in je portfolio.

Buiten de lessen kan contact opgenomen worden voor tussentijdse feedback via nathalie.vanceulebroeck@ap.be

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Werkcolleges en praktijkbezoek
Werkplekleren en/of stage8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren
 • Omschrijving: Lees- en verwerkingsopdrachten werkcolleges - individueel.
  Opvolgen actualiteit.
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00Portfolio met mondelinge verdediging.
Voor meer specifieke info en richtlijnen, zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Portfolio met mondelinge verdediging.
Voor meer specifieke info en richtlijnen, zie studiewijzer.