Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociaal culturele communicatie32626/2198/2122/1/07
Studiegids

Sociaal culturele communicatie

32626/2198/2122/1/07
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Ceulebroeck Nathalie
Andere co-titularis(sen): Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Sociaal cultureel handelen.

Korte omschrijving

Sociaal cultureel werkers moeten vaardige en creatieve communicatoren zijn, willen ze de samenleving in beweging zetten. Het opleidingsonderdeel "Sociaal culturele communicatie" laat je experimenteren met communicatie op zoek naar een krachtige bijdrage van het sociaal cultureel werk richting een gelijke, democratische en duurzame samenleving. Vanuit inzichten over het belang, de rol en de verschijningsvormen van communicatie maken we concrete toepassingen in functie van je stageplaats en het project waar je aan werkt tijdens dit semester.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je reflecteert over je sociaal cultureel handelen op basis van inzichten over communicatie in je beroepsuitoefening.
Je verduidelijkt hoe beeldvorming een invloed kan hebben op de SCW-praktijk aan de hand van concrete voorbeelden.
OLR03-Communiceren
Je ontwikkelt een communicatiestrategie.
Je creëert een persstrategie en actie.
Je evalueert de communicatie van een organisatie i.f.v. identiteit en imago.
Je weegt af hoe communicatiekanalen afgestemd kunnen worden op een doelgroep en communicatiedoelstellingen van een organisatie of project.

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel bouwen we verder op de vaardigheidslijn van de opleiding. We benadrukken het belang van communicatie voor het sociaal cultureel handelen en staan stil bij een aantal inzichten die je leert toepassen op de concrete praktijk (in functie van je stageplaats en/of je project). De volgende thema's komen aan bod: beeldvorming, identiteit en imago, interne en externe communicatie, doelgroepcommunicatie, strategische communicatie, communicatiekanalen en –doelstellingen, omgaan met pers, ... .

Begeleiding
Er kan altijd een afspraak gemaakt worden via mail: nathalie.vanceulebroeck@ap.be of sven.svensson@ap.be.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

handboek nog niet duidelijk momenteel kostprijs max 50 euro

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.