Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Digitale vaardigheden voor de maatschappelijk assistent34506/2198/2122/1/04
Studiegids

Digitale vaardigheden voor de maatschappelijk assistent

34506/2198/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor personeelswerk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Mulder Anouk
Andere co-titularis(sen): de Mûelenaere Laurence
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel omvat een kennismaking met diverse tools binnen Microsoft Office 365.

Daarbij zijn er enerzijds verplichte softwarepakketten (Word, Excel) en anderzijds softwarepakketten waaruit de student zelf een keuze kan maken (o.a. Outlook, Forms,...) naar gelang zijn/haar voorkeur en interesses.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR03-Communiceren
Je toont inzicht in het gebruik van een aantal software pakketten (Outlook, Word en Excel).
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je past digitale vaardigheden toe om efficiënter te plannen en te werken.

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel zullen we de digitale vaardigheden van de student aanscherpen door het aanreiken van een gamma tools die vallen binnen de Microsoft Office familie.

We maken daarbij de opsplitsing tussen verplichte onderdelen (o.a. Excel, Word) en tools waaruit de student zelf een keuze kan maken (o.a. Forms, Planner, etc.). Binnen dit olod bekom je met andere woorden een zelf samengesteld menu.

Deze lessen hebben niet het doel je een ICT-expert te maken maar wil je prikkelen jouw digitale vaardigheden verder te ontwikkelen en in te zetten bij het efficiënter en planmatiger werken.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Opdrachten en vaardigheidsproef.
Examentijd: 120 min.

Cijfers voor opdrachten waarvoor een student geslaagd is, worden automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor opdrachten waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.
Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Opdrachten en vaardigheidsproef.
Examentijd: 120 min.

Cijfers voor opdrachten waarvoor een student geslaagd is, worden automatisch overgedragen naar de 2e examenperiode.
Cijfers voor opdrachten waarvoor een student niet geslaagd is, worden nooit overgedragen. Deze deelexamens moeten hernomen worden in de 2e examenperiode.
Overdracht van deelcijfers naar een volgend academiejaar is niet mogelijk.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.