Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Internationale leerweek diversiteit28212/2198/2122/1/87
Studiegids

Internationale leerweek diversiteit

28212/2198/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Koning Myriam
Andere co-titularis(sen): Gys Kathleen, Jonckheere Emilie, Van himbeeck Hilde
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De internationale leerweek diversiteit introduceert de studenten in het diversiteitsdenken.
Aan de hand van gastcolleges, workshops en vaardigheidstrainingen bieden we handvatten om met het thema aan de slag te gaan en leggen we de basis voor verdere uitdieping van het thema op vlak van waarden, visie, kennis, vaardigheden in het vervolg van de opleiding sociaal werk.
Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
• Je werkt op een open en respectvolle manier samen met een erg diverse groep mensen.
• In het samen leren en samenwerken neem je je verantwoordelijkheid op wanneer die vereist is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je legt uit hoe diversiteit past binnen de waarden van sociaal werk.
Je legt uit wat een open grondhouding m.b.t. diversiteit is.
OLR02-Agogisch handelen
Je legt uit wat de kenmerken van diversiteit zijn.
Je toont aan de hand van een eigen voorbeeld aan hoe ieder persoon multicultureel is.
Je verklaart de theorie van het kruispuntdenken.
Je verklaart de theorie van Hoffman m.b.t. interculturele communicatie.

Leerinhoud

LEERINHOUD:

-Inleidende colleges: waarden, diversiteitsdenken, kruispuntdenken,...
-Tijdens de Internationale leerweek Diversiteit: gastcolleges van experten m.b.t. het thema diversiteit, thematische workshops over diversiteitstopics, vaardigheidstrainingen met betrekking tot diversiteit,...

De leerweek onthaalt mogelijk ook Nederlandse studenten die het programma volgen in combinatie met werkveldbezoeken. De gastdocenten en trainers zijn experten uit het werkveld en gastdocenten van oa (Nederlandse) partnerhogescholen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
#Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht
  • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model.Verplicht€ 49,95
  • Auteur: Hoffman, E.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren
  • Opmerking: Seminarieweek

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Aanwezigheid tijdens de Internationale Leerweek Diversiteit is verplicht.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.