Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Leergroep en Beroepspraktijk 1SW-observatiestage29966/2198/2122/1/68
Studiegids

Leergroep en Beroepspraktijk 1SW-observatiestage

29966/2198/2122/1/68
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): Aerts Brigitte, De Kock Vicky, Ferny Lies, Gys Kathleen, Postma Yvonne, Setta Yasmia, Simons Hedda, Verheyen Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 252,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Leergroep is een laboratorium waar je in kleine groep werkt rond de identiteit van het beroep van de sociaal werker. Door reflectie leer je je eigen professionele competenties beter kennen. Daarnaast laten we je kennismaken met de integratie van theoretische inzichten en het concrete werk van een sociaal werker. In het tweede semester sta je voor het eerst met beide voeten in het werkveld tijdens je observatiestage. Door initiatief te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en een leergierige houding aan te nemen word je zelf eigenaar van je leerproces.

Begincompetenties (tekst)

• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands uit op niveau B2. Je zet je in om je niveau van taalbeheersing steeds te willen verbeteren.
• Je verwerkt informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, op een systematische manier.
• Je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
• Je werkt op een open en respectvolle manier samen met een erg diverse groep mensen.
• In het samen leren en samenwerken neem je je verantwoordelijkheid op wanneer die vereist is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je onderzoekt je eigen referentiekader en socialisatieproces m.b.t. het beroep van de sociaal werker.
Je toont betrokkenheid en herkent de impact van verschillende referentiekaders.
OLR02-Agogisch handelen
Je beschrijft organisaties van het sociale werkveld in een bepaalde wijk in Antwerpen.
OLR03-Communiceren
Je hanteert mondelinge comunicatie op een professionele manier.
Je hanteert schriftelijke comunicatie op een professionele manier.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je brengt je eigen kwaliteiten en uitdagingen in kaart in functie van je toekomstig professioneel handelen.
Je hanteert het model van Korthagen om een reflectieverslag te maken.
Je motiveert je leerdoelen- en vragen vanuit een betekenisvolle situatie.
Je toont initiatief in en verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.

Leerinhoud

Binnen Leergroep maak je kennis met sociaal werk, zowel theoretisch als in de praktijk. Er ligt een specifieke focus op 4 terreinen:

Reflecteren
Dit opleidingsonderdeel is een laboratorium waar je in kleine groep werkt rond de identiteit van het beroep van de sociaal werker. We werken vooral rond reflectie en je leert je eigen professionele competenties beter kennen. We maken je bewust van je eigen referentiekader en socialisatieproces en confronteren je met jezelf als toekomstig sociaal werker door middel van oefeningen en opvolggesprekken.

Attitudevorming
Het gaat bij het ontwikkelen tot een professional niet alleen over het vergaren van kennis en vaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat attitudes even belangrijk zijn. Over de juiste attitudes beschikken, blijft de basis van een kwaliteitsvolle hulpverlening (Cox, 2015). Als toekomstig sociaal werker ga je leren wat betrokkenheid, echtheid, respect en vertrouwen inhouden en hoe je deze kan ontwikkelen. We willen je daarnaast leren kijken vanuit verschillende brillen. Tot slot vinden we het cruciaal dat je op een respectvolle manier samenwerkt met je medestudenten.

Kennismaking sociaal werk praktijk
Je leert een wijk/ buurt te analyseren vanuit een sociaal werk bril. Hieraan gekoppeld leer je de sociale kaart hanteren en weet je hoe je informatie zoekt over sociaal werk organisaties. In een kleine groep verdiep je jezelf in het beroep in relatie tot de omgeving en samenleving door samen aan een groepsopdracht in een Antwerpse wijk te werken. In het tweede semester sta je ook voor het eerst met beide voeten in het werkveld tijdens je observatiestage.

Sociale integratie
Net zoals een maatschappelijk assistent in het werkveld vinden we het als leergroepbegeleiders belangrijk om dichtbij te zijn. We willen er voor zorgen dat je binnen de opleiding je plek vindt. Leergroep willen we zien als een veilige haven voor de groep. Er wordt voldoende aandacht besteed aan het groepsdynamische. Binnen dit opleidingsonderdeel ben je evenwel zelf eigenaar van je leerproces. Door initiatief te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en een leergierige houding aan te nemen raak je vertrouwd met je eigen kwaliteiten en uitdagingen, het beroep, het werkveld en sociale thema's.

Begeleiding
Binnen de Leergroep word je begeleid door een leergroepbegeleider. Het is niet de bedoeling dat de begeleider veel stuurt binnen de groep. We hanteren geen klassieke docent - student verhouding binnen een leergroep. De bijeenkomsten zal je zelf mee vorm moeten geven met je inbreng, actieve bijdrage, samenwerking… . De leergroepbegeleider is er om jullie te ondersteunen en te coachen doorheen jullie leerproces.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Reflecteren : leren van je ervaringen als sociale professionalVerplicht
  • Auteur: Geenen Marie-José
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges68,00 uren
Vormen van groepsleren40,00 uren
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
  • Omschrijving: De student voert een observatiestage uit bij een organisatie in het werkveld
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht50,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Verplichte aanwezigheid van de studenten vereist.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht50,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Punten worden overgedragen van de eerste examenperiode.

Voor meer specifieke info zie studiewijzer.