Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Arbeidsrecht10456/2198/2122/1/14
Studiegids

Arbeidsrecht

10456/2198/2122/1/14
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Inge
Andere co-titularis(sen): Gys Kathleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Beroepspraktijk 2 SW OF geslaagd voor Beroepspraktijk 2 SW).

Korte omschrijving

Je bestudeert het Belgisch arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze. Je staat stil bij een aantal belangrijke topics zoals enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten, de arbeidsduurreglementering en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Concrete voorbeelden, casussen, verwijzingen naar de rechtspraak, de actualiteit en digitale leerpaden maken het geheel aanschouwelijk.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je herkent de belangen van het personeel bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je beschrijft de juridische impact van arbeidssituaties en bijzondere arbeidsovereenkomsten op de individuele werknemer.
Je past het arbeidsrecht toe op een gegeven casus.

Leerinhoud

Arbeidsrecht 2 PW in semester 1 vormt een uitdieping na het individueel arbeidsrecht van semester 2.

Volgende thema's komen aan bod, geïllustreerd met praktijkmateriaal:

 • de arbeidsduur
 • de zondagsrust
 • de betaalde feestdagen 
 • het loon
 • het arbeidsreglement
 • de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • einde van de arbeidsovereenkomst

Tijdens het semester worden studenten gestimuleerd te oefenen binnen een digitaal platform.

Begeleiding
Monitoraat na afspraak en op vaste tijdstippen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Arbeidsrecht toegepastVerplicht€ 30,00
 • Auteur: Dirk Heylen en Ilse Van Puyvelde
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen: toetsen met open en gesloten vragen.
Examentijd: 120 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen met open vragen.
Examentijd: 15 min. per student.