Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
International Social Work-International perspectives on diversity PW30966/2198/2122/1/21
Studiegids

International Social Work-International perspectives on diversity PW

30966/2198/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als International Social Work - International perspectives on diversity - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Koning Myriam
Andere co-titularis(sen): Jonckheere Emilie, Masson Ann, Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel International social work- international perspectives on diversity PW geeft een verdieping op het thema diversiteit met een internationale blik op aanverwante thema's als interculturele communicatie, inburgering, migratie en integratie.
Je krijgt hiervoor kaders aangereikt (Hoffman en andere). Bovendien zal je als PW'er in het tweede deel van dit olod meer ingaan op thema's met betrekking tot arbeidsmarkt en diversiteit in een internationale context.

Tijdens een internationale tweedaagse uitwisseling pas je de aangereikte theorie toe in de praktijk of in casussituaties.

Deelname aan deze uitwisseling is een voorwaarde om de eindreflectieopdracht te kunnen maken.

Bij toetsing: Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, overgedragen van de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht van het examencijfer naar het volgende academiejaar.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je relateert diversiteitskaders aan de eigen leefwereld, het eigen denken en handelen.
Je onderzoekt de grondhouding van de personeelswerker in een internationale context.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je onderzoekt het concept diversiteit in de context van het personeelswerk.
OLR03-Communiceren
Je onderzoekt verschillende modellen van interculturele communicatie in een internationale context.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je analyseert het beleid m.b.t. inburgering en integratie.

Leerinhoud

Je verdiept de kennis over diversiteit die je opdeed tijdens de Internationale leerwerk Diversiteit in 1SW. Door het maken van een portfolio verwerk je de theoretische kennis van de hoor- en gastcolleges en van de tweedaagse internationale uitwisseling.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
# Sociaal Werk. Met mens en samenleving.Verplicht€ 35,00
 • Auteur: Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxtaens J., Postma Y.
Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model.Verplicht€ 49,95
 • Auteur: Hoffman, E.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Verschillende opdrachten tijdens het jaar vormen samen je IPOD-portfolio. Zie Studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.

Deelname aan de uitwisselingstweedaagse is een voorwaarde om de eindreflectieopdracht te kunnen maken.

Wanneer een student minstens de helft behaalt op een deelopdracht van de Portfolio, kunnen deze punten overgedragen worden naar 2e zit. Punten kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Verschillende opdrachten tijdens het jaar vormen samen je IPOD-portfolio. Zie Studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.

Deelname aan de uitwisselingstweedaagse is een voorwaarde om de eindreflectieopdracht te kunnen maken.

Wanneer een student minstens de helft behaalt op een deelopdracht van de Portfolio, kunnen deze punten overgedragen worden naar 2e zit. Punten kunnen niet overgedragen worden naar een volgend academiejaar.