Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociaal cultureel handelen29972/2198/2122/1/78
Studiegids

Sociaal cultureel handelen

29972/2198/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): De Ceuster Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Inleiding in de afstudeerrichtingen.

Korte omschrijving

Hoe grijp je in op een samenleving, een buurt een groep mensen als sociaal cultureel werker? Wat is sociaal cultureel handelen? Dat zijn de richtvragen van dit opleidingsonderdeel. We staan stil bij relevante denkkaders voor sociaal cultureel werkers en nodigen sociaal culturele professionals uit om hun ervaringen met ons te delen. We werken via interactieve werkcolleges aan het opbouwen van Body of Knowledge en onderzoeken de laboratoriumrol van het sociaal cultureel werk.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-SCW1-Krachtgericht verbindend
Je analyseert interventies uit de sociaal-culturele praktijk.
Je onderzoekt de laboratoriumrol van het sociaal-cultureel werk.
Je onderzoekt een thema gekoppeld aan de sociaal-culturele praktijk.
Je reflecteert over de grondhouding van de sociaal-cultureel werker.
Je toont inzicht in de basisconcepten van het sociaal-cultureel handelen.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je verantwoordt sociaal-culturele interventies vanuit de opgebouwde kennis.

Leerinhoud

Je bouwt binnen dit opleidingsonderdeel je kennis over sociaal cultureel handelen op. Je doet dat enerzijds door theoretische kaders te doorgronden en anderzijds door deze inzichten te toetsen aan de praktijk via concrete praktijkverhalen van sociaal culturele professionals en opdrachten.

De volgende vragen staan centraal:

 • Wat is een sociaal cultureel werker en hoe willen we daar in onze opleiding vorm aan geven?
 • Wat is kenmerkend aan sociaal culturele praktijken en op basis van welke uitgangspunten krijgen ze vorm in de samenleving?
 • Welke taken en rollen nemen sociaal-cultureel werkers op in de samenleving? 
 • Vanuit welke grondhouding en waardenkader werken sociaal-cultureel werkers?

Thema's die aan bod komen: participatie, burgerschap, leren, participatieve kunstpraktijken, gemeenschapsvorming...

Begeleiding
We werken in dit opleidingsonderdeel niet met hoorcolleges. We willen je vooral zelf aan het werk zetten en bieden daarvoor de nodige Body of Knowledge aan. Tijdens de lessen gaan we actief aan de slag met elkaar om deze inhouden te vertalen naar concrete praktijken en samen inzicht te ontwikkelen in de denkkaders van het sociaal cultureel handelen. Het goed voorbereiden, het bijwonen van de werkcolleges en het verwerken van de opdrachten, bereiden je voor op een integratieopdracht die je via een 'take-home' examen individueel maakt. We zorgen ervoor dat je doorheen het opleidingsonderdeel de nodige ondersteuning krijgt om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Daarnaast kan er altijd een afspraak gemaakt worden via mail: els.deceuster@ap.be of sven.svensson@ap.be.

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer: "Sociaal cultureel handelen"Verplicht
 • Auteur: Els De Ceuster en Sven Svensson
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen122,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Zie studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Zie studiewijzer en digitale leeromgeving voor meer info en richtlijnen.