Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
International Social Work - International Perspectives on HRM30973/2198/2122/1/65
Studiegids

International Social Work - International Perspectives on HRM

30973/2198/2122/1/65
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gys Kathleen
Andere co-titularis(sen): Van himbeeck Hilde
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 200,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is in partnership met de opleiding graduaat HR support. Studenten werken in groep met als doel: een HR-thema met een vergelijking Belgiê/buitenland uit te diepen om hierover een les (of training) te maken volgens het principe 'flipping de classroom.Daarnaast organiseren ze zelf een 3 daagse naar het buitenland die ze zelfstandig ook uitvoeren. De kosten hiervan zijn ten laste van de studenten. Kostprijs tussen 285 en 380 euro.

In het 1ste semester gebeurt deze samenwerking vooral op school en tijdens de uitwisseling in het buitenland.

In het 2de semester leveren de studenten de opdracht af aan de opdrachtgever.

De student maakt, naast de HR-les of training (het product) ook nog een paper-werkstuk, waarin het verloop van de samenwerking (het proces) wordt verwerkt en hierover wordt grondig gereflecteerd (criteria: beschrijving van de vorm, inhoud, plan van aanpak, reflectie,... over de gegeven HR-les of training en over de samenwerking).

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je beoordeelt het behaalde eindresultaat van je project kritisch.
Je verifieert op regelmatige basis of het project volgens de vooraf gestelde kwaliteitseisen (TGKIO-factoren) verloopt en stemt je plan van aanpak hierop af.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je beoordeelt het behaalde eindresultaat van je project kritisch.
Je ontwikkelt in groep een projectdossier op basis van een concrete projectaanleiding.
Je verifieert op regelmatige basis of het project volgens de vooraf gestelde kwaliteitseisen (TGKIO-factoren) verloopt en stemt je plan van aanpak hierop af.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je hanteert een professionele mondelinge communicatie.
Je hanteert effectieve en efficiënte communicatiemiddelen, -vormen en -media in functie van de verschillende stakeholders van het project.
OLR04-Samenwerken
Je evalueert de werking van de projectorganisatie.
Je realiseert een effectief project met een projectteam in samenwerking met een internationale partner.
Je reflecteert over je eigen houding met betrekking tot het hanteren van constructieve feedback in het projectteam.
Je toont dat je doelgericht en efficiënt kan participeren in een groep.
OLR08-Internationaal perspectief
Je relateert HR-thema's aan een internationale context.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je analyseert de praktijkcontext van het project aan de hand van theoretische kaders.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je reflecteert over de eigen rol en die van je medestudenten in een groepsproces.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel is een project waarin studenten zelf een project uitvoeren in het werkveld of in opdracht van een docent uit de graduaatsopleiding HR volgens de methodiek projectmatig werken. 

Alle studenten zijn verplicht om altijd aanwezig te zijn. Ziekte dient gewettigd te worden op Ibamaflex.

Verdere info: zie studiewijzer.
Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
  • Opmerking: De kostprijs van de onderwijsactiviteiten bedraagt maximum €200.
Werkplekleren en/of stage26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen17,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00De cijfers van de 1 ste zittijd worden overgedragen naar de 2 de zittijd wat betreffende het plan van aanpak en het projectrapport. Zowel boven als onder de 10/20.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht75,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.