Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Tools for social work29996/2198/2122/1/21
Studiegids

Tools for social work

29996/2198/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor personeelswerk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Vanuit een opleidingsnood ga je op zoek naar een opleiding, cursus, coaching, mini-stage, lezingenreeks,... die je opleiding tot sociaal werker kan aanvullen en vervolledigen. Je maakt een actieplan en bespreekt je voorstel met de docent.  Tijdens de begeleidingsmomenten koppel je je ervaringen terug naar de docent en stuur je je actieplan bij waar nodig. Je traject resulteert in een eindverslag waarin je je leerproces uitvoerig beschrijft en documenteert. Let op: voor dit opleidingsonderdeel is er een intakegesprek dat plaatsvindt in september. Indien de voorgestelde opleiding wordt afgekeurd, kan je dit opleidingsonderdeel niet volgen en moet je je inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel!

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je beargumenteert je keuzes m.b.t. je leerproces.
Je bepaalt opleidingsnoden in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Je evalueert je eigen leerproces.
Je formuleert op basis van je opleidingsnood een ontwikkelingsdoel.
Je stelt in samenspraak met de docent een aanvullend leerpad op.

Leerinhoud

Voorwaarden

- De student legt een uitgewerkt actieplan voor aan de docent
- Student regelt de praktische kant na fiat docent
- Kosten voor de opleiding zijn voor eigen rekening
- De opleiding heeft een studiebelasting van minimum 40u (lestijd én zelfstudie)

- Indien de voorgestelde opleiding wordt afgekeurd, kan de student dit opleidingsonderdeel niet volgen en moet hij/zij zich inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel

Voorbeelden van mogelijke trajecten

- Een opleiding
- Een keuze-opleidingsonderdeel in een andere opleiding
- Een opleidingsonderdeel volgen als vrije student
- Specifieke coaching, (online)cursus, lezingenreeks, mini-stage,…
- …

Opstart

- Tijdens een eerste les wordt het opzet toegelicht. De student zijn/haar opleidingsnoden en legt een voorstel ter remediëring voor
- Nadien werkt de student een actieplan uit. Het actieplan omvat de opleidingsnood, het ontwikkelingsdoel en een mogelijke opleiding
- In samenspraak met de docent worden de randvoorwaarden voor het leerpad bepaald

Begeleiding

- Na het intakegesprek volgt er nog een voortgangsgesprek en een afrondingsgesprek met de docent 
- Deze bijeenkomsten worden schriftelijk voorbereid door de student

Toetsvorm

- Aan het einde van het leertraject schrijft de student een eindverslag waarin hij/zij terugblikt op zijn/haar leerproces 

- De student licht dit eindverslag toe tijdens het afrondingsgesprek

Begeleiding
Er kan altijd een afspraak gemaakt worden via mail: sven.svensson@ap.be.

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer Tools for Social workVerplicht
 • Auteur: Sarah van Hoof
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werkplekleren en/of stage45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen35,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00Studenten geven een mondelinge toelichting bij hun reflectieopdracht. hiervoor wordt 15 minuten examentijd voor voorzien per student. Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm aangeboden in semester 1 of in semester 2, voor die studenten die: door het afleggen van dit opleidingsonderdeel in een alternatief semester (sem 1) hun studieduur kunnen verkorten of die door het afleggen van dit opleidingsonderdeel in een alternatief semester (sem 2) kunnen inspelen op een opportuniteit die zich aandient. Een vak in het alternatieve semester afleggen, kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.