Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Talents on the Move29991/2198/2122/1/45
Studiegids

Talents on the Move

29991/2198/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3de bachelor maatschappelijk werk
  • 3de bachelor personeelswerk
  • 3de bachelor sociaal-cultureel werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Svensson Sven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Verzilver je internationale engagement!

Studenten die succesvol deelnemen aan een zomerschool, een leerweek, een reis uit het AP
SW-aanbod en / of hun eigen internationale uitwisseling inbrengen, kunnen door Talents-on-the-Move credits behalen voor deze internationale leerervaring. (maximum van 3 credits)

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR08-Internationaal perspectief
Je analyseert een actueel sociaal werk thema in een internationale context.
Je onderzoekt sociaal werk als vakgebied in een internationale context.
Je reflecteert op het internationaal leerproces.
Je toont je inzichten m.b.t. tot sociaal werk vanuit een internationale ervaring.

Leerinhoud

Talents on the Move biedt studenten de kans om een door de opleiding goedgekeurde internationale uitwisselingservaring te verzilveren in het studietraject.

De student kan een eigen voorstel indienen (bij de titularis) of kan ingaan op het door de opleiding naar voor geschoven aanbod. Centraal staan summer schools die georganiseerd worden door partnerhogescholen en/of een vastgesteld aanbod aan internationale actieve leerweken.

Portfolio:
De studenten leggen een portfolio aan waarin ze aan de hand van gerichte opdracht- en reflectievragen inzicht bieden in hun leerproces en de resultaten van hun internationale uitwisseling.

Begeleiding
Er kan altijd een afspraak gemaakt worden via mail: sven.svensson@ap.be.

Studiematerialen (lijst)

Talents on the Move. Studie- en opdrachtwijzer voor Sociaal werk.Verplicht
 • Auteur: Michel Tirions , Sven Svensson
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: Coaching- en feedbacksessies bij maken portfolio.
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Eén groepssessie, één individuele begeleidingssessie, één presentatiesessie.
Werkplekleren en/of stage40,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren
 • Omschrijving: Verwerken leerervaring in portfolio
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00Opleidingsonderdeel kan gevolgd worden in semester 1 of semester 2.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.