Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Kwaliteit van de arbeid13454/2198/2122/1/96
Studiegids

Kwaliteit van de arbeid

13454/2198/2122/1/96
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: de Mûelenaere Laurence
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Door middel van arbeidsdeling en hiërarchische coördinatie zijn werkgever en werknemer met elkaar verbonden in de arbeidsorganisatie. Een essentiële vraag is hoe arbeidskrachten worden ingezet om de doelen van de organisatie te realiseren.
Daarbij is er het besef dat zowel de arbeidsorganisatie als systeem, als de kenmerken van de medewerkers, hun effecten hebben op de productiviteit van een organisatie en het psychosociaal welbevinden van de mens in de werksituatie.

Daar komen onmiddellijk een aantal vraagstukken bij kijken. Wat is de kwaliteit van de arbeid? Wanneer is arbeid aantrekkelijk en uitdagend? Hoe kan arbeid werkbaar gemaakt worden? Wanneer zijn werkplekken dusdanig ingericht dat ze zoveel mogelijk gunstige en zo weinig mogelijk ongunstige gevolgen voor mens en organisatie opleveren. Wat zijn de kenmerken van de werknemers. Zijn werknemers met aantrekkelijke en uitdagende banen productiever, gemotiveerder, minder snel ziek, meer bij de organisatie betrokken? Dit zijn de kernvragen van dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je benoemt de elementen van gedrag binnen de organisatie die een invloed hebben op kwaliteit van de arbeid en welzijn op het werk.
Je beschrijft de impact van arbeidssituaties op de individuele werknemer.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je benoemt de elementen binnen de arbeidsorganisatie die de kwaliteit van de arbeid bepalen.
Je beschrijft de effecten van de organisatie van arbeid op werkbaarheid, werk(on)zekerheid, leermogelijkheden, stress, demotivatie van veiligheids- en gezondheidsklachten.
Je toont inzicht in de arbeidsrisico's op het terrein van welzijn op het werk.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je beschrijft de effecten van de organisatie van arbeid op werkbaarheid, werk(on)zekerheid, leermogelijkheden, stress, demotivatie van veiligheids- en gezondheidsklachten.

Leerinhoud

Kwaliteit van de arbeid: een dynamisch gegeven
Organiseren van werk: ontwerpprincipes
De motivatietheorieën
Werktevredenheid en betrokkenheid: binden en boeien
Bevlogenheid
Sociale innovatie
Kwaliteit: de agenda van beleidsinstanties
Welzijn op het werk en psychosociaal risico
Effecten: (mogelijke thema’s)
* Burn-out
* Stress – werkdruk
* Ongewenste intimiteiten
* Pesten
* Verzuim
* Gezondheidsrisico’s
* Werkbaar werk

Begeleiding
Individuele begeleiding op vraag.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Kwaliteit van de arbeidVerplicht
  • Auteur: Anne Van Put
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Portfolio25,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodePortfolio25,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.