Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Psychopathologie voor maatschappelijk werk - V31043/2198/2122/1/20
Studiegids

Psychopathologie voor maatschappelijk werk - V

31043/2198/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • maatschappelijk werk
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het sociaal werk als Psychopathologie voor maatschappelijk werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor Werkdomeinen maatschappelijk werk EN (geslaagd of getolereerd voor Migratie en integratie (MW) OF geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity MW).

Korte omschrijving

In psychopathologie ga je dieper in op de psychische stoornissen. Achtergronden, belevingen en gedragingen van psychisch gestoorde mensen worden belicht. Concrete situaties (eventueel uit stage-ervaringen) vormen steeds het uitgangspunt. Centraal staat de vraag hoe je als hulpverlener met bepaald gedrag kan omgaan. Na een algemene inleiding verdiep je jezelf in de specifieke psychopathologische problematieken van het gekozen domein.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-MW1-Hulp- en dienstverlening
Je implementeert inzichten uit het BPS-model en psychopathologie in een casestudy.
Je legt uit welk gevolgen psychopathologische processen hebben voor de cliënt.
Je relateert inzichten uit psychopathologische processen aan het beroep van de sociaal werker.
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je analyseert vakliteratuur in functie van het opmaken van een literatuurstudie (met gevalsstudie) omtrent een psychische problematiek.
Je beschrijft de risico- en beschermende factoren van kwetsbaarheid en veerkracht met aandacht voor het bio-psycho-sociale model (BSP).
Je definieert psychopathologische processen.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel psychopathologie heeft als doel psychopathologie te kaderen binnen het veld van de maatschappelijk werker. Systematische en wetenschappelijke inzichten worden aangereikt in de achtergronden, de belevingen en de gedragingen van psychisch gestoorde mensen. Er worden een aantal theoretische hoofdstukken behandeld zoals de definitie van psychische stoornis en de verschillende perspectieven op stoornissen.
Systematisch worden de verschillende stoornissen behandeld met als referentiekader de vijfde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Concrete situaties en waar het kan eigen inbreng d.m.v. stage-ervaringen vormen het uitgangspunt van dit opleidingsonderdeel. We werken waar mogelijk o.b.v. gevalsstudies of beeldmateriaal.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Psychopathologie (handboek)Verplicht
  • Auteur: Guido Cuyvers
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Portfolio30,00Schriftelijke werkstuk met open vragen.
Overdraagbaar naar 2de zittijd vanaf 10/20.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen: toetsen met open vragen.
Examentijd: 120 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Tweede examenperiodePortfolio30,00Schriftelijke werkstuk met open vragen.