Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Labo maatschappelijk werk - V31044/2198/2122/1/54
Studiegids

Labo maatschappelijk werk - V

31044/2198/2122/1/54
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • maatschappelijk werk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als Labo maatschappelijk werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vander Zande Catherine
Andere co-titularis(sen): Aerts Brigitte, De Kock Vicky, Simons Hedda, Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor Werkdomeinen maatschappelijk werk EN (geslaagd of getolereerd voor Migratie en integratie (MW) OF geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity MW) EN geslaagd of getolereerd voor Beroepspraktijk 2 SW.

Korte omschrijving

Binnen het gekozen domein krijg je de mogelijkheid om je intensief te verdiepen in de specificiteit van de doelgroepen, de gehanteerde methoden en technieken. We werken met actieve hoorcolleges, inoefenen van de methoden en technieken door analyse en toepassing van gevalsstudies. Ook het werkveld wordt betrokken, ofwel door bezoeken aan organisaties of door gastcolleges van werkers uit de praktijk. Er is ook ruimte voor eigen onderzoek en specialisatie als grondige voorbereiding voor de stage.

Tijdens het onthaal van 3MW, bij de start van het 1ste semester geef je een rangorde op van de drie werkdomeinen:

 • zorg en gezondheid
 • justitieel werk
 • jeugd en gezin

De lector bepaalt de indeling per labo, hierbij wordt rekening gehouden met je voorkeur, je stageplaats en de groepsgrootte.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je licht een praktijksituatie kritisch door aan de hand van beroepsethische principes.
OLR02-MW1-Hulp- en dienstverlening
Je evalueert hulp- en dienstverleningsprocessen op basis van beleid, onderzoek en actualiteit. 
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je licht een praktijksituatie kritisch door aan de hand van maatschappelijk werk methoden en technieken. 
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je toont aan dat je de praktijkkennis die wordt binnengebracht in het domein kan integreren en dat je hierop kritisch kan reflecteren.

Leerinhoud

De studenten krijgen een verdieping in één van de specifieke domeinen van het maatschappelijk werk:

 • Justitieel werk
 • Jeugd en gezin
 • Zorg en gezondheid.

In ieder domein komen de volgende onderdelen diepgaand aan bod:

 • Doelgroep
 • Beleid
 • Regelgeving
 • Sociale kaart
 • Actualiteit
 • Onderzoek
 • Methodiek

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Labo maatschappelijk werkVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werkplekleren en/of stage8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen112,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.