Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Eindwerk (PW)32610/2198/2122/1/45
Studiegids

Eindwerk (PW)

32610/2198/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (MW)
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (MW) - V
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (MW) semester
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (MW) semester - V
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (PW) semester
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (SCW)
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (SCW) semester
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verheyen Tom
Andere co-titularis(sen): De Kock Vicky, Gys Kathleen, Svensson Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 280,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity PW EN geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht EN geslaagd of getolereerd voor HRM 1.

Korte omschrijving

In je eindwerk vertrek je van een probleemstelling die resulteert in een gerichte praktijkvraag vanuit de stage of een andere praktijkervaring en ga je deze stapsgewijs ontrafelen en toetsen aan literatuur. Het antwoord op de praktijkvraag zoek je in literatuur, contacten in het werkveld, bevragingen, door projecten uit te werken of door onderzoek. Het gaat om een systematisch onderbouwde analyse van en reflectie op een praktijksituatie.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je hanteert een correcte deontologische code.
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je adviseert de stageorganisatie, de sector, en/of beleid op basis van concrete aanbevelingen in een praktijkanalyse.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je adviseert de stageorganisatie, de sector, en/of beleid op basis van concrete aanbevelingen in een praktijkanalyse.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je adviseert de stageorganisatie, de sector, en/of beleid op basis van concrete aanbevelingen in een praktijkanalyse.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je hanteert een professionele mondelinge communicatie.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je beargumenteert je standpunten op basis van praktijkervaringen, theorie, onderzoek en actualiteit.
Je hanteert kwalitatieve (praktijk)-wetenschappelijke bronnen.
Je licht een relevant thema voor het personeelswerk op een kritische wijze door in een praktijkanalyse.
Je ontwikkelt een relevante probleemstelling voor het personeelswerk.
Je toont de maatschappelijke relevantie van een thema aan.
Je verdedigt de conclusies uit je praktijkanalyse op een professionele manier voor een jury.

Leerinhoud

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer en bachelorproefreglement.

Begeleiding
Tijdens de groepssessies ondersteunen/stimuleren studenten elkaar onder supervisie van de eindwerkbegeleider. Naast deze groepssessies is er ook 3 uur voor individuele begeleiding voorzien.

Studiematerialen (lijst)

BachelorproefreglementVerplicht
Studiewijzer eindwerkVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Digitap: aanvullende informatie: ondermeer getoonde slides in de lesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges1,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen258,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht20,00Evaluatie van de probleemstelling. De verdere informatie over de beoordelingswijze en gehanteerde criteria is beschikbaar in de studiewijzer en het bachelorproefreglement.
AcademiejaarAfstudeeropdracht50,00Evaluatie van het schriftelijke eindwerk. De verdere informatie over de beoordelingswijze en de gehanteerde criteria is beschikbaar in de studiewijzer en het bachelorproefreglement.
AcademiejaarAfstudeeropdracht30,00Evaluatie van de eindwerkpresentatie. De verdere informatie over de beoordelingswijze en de gehanteerde criteria is beschikbaar in de studiewijzer en het bachelorproefreglement.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht20,00Evaluatie van de probleemstelling. De verdere informatie over de beoordelingswijze en gehanteerde criteria is beschikbaar in de studiewijzer en het bachelorproefreglement.
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht50,00Evaluatie van het schriftelijke eindwerk. De verdere informatie over de beoordelingswijze en de gehanteerde criteria is beschikbaar in de studiewijzer en het bachelorproefreglement.
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht30,00Evaluatie van de eindwerkpresentatie. De verdere informatie over de beoordelingswijze en de gehanteerde criteria is beschikbaar in de studiewijzer en het bachelorproefreglement.