Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Eindwerk deel 1 (MW) - V31017/2198/2122/1/09
Studiegids

Eindwerk deel 1 (MW) - V

31017/2198/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • maatschappelijk werk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk deel 1 (MW)
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk deel 1 (PW)
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk deel 1 (SCW)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verheyen Tom
Andere co-titularis(sen): De Kock Vicky, Gys Kathleen, Svensson Sven
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor Werkdomeinen maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity MW.

Korte omschrijving

Je gaat in eerste instantie op zoek naar een element uit de sociaal werk praktijk dat zich richt op de positie, de rol, de taak of het belang van het sociaal werk. Dit element kan zich situeren op micro-, meso- of macroniveau. Op basis hiervan schrijf je een probleemstelling die resulteert in een praktijkvraag vanuit de stage of een andere praktijkervaring. Deze probleemstelling vormt de vertrekbasis voor het uitschrijven van het eindwerk (Eindwerk deel 2).

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je toetst het eigen handelen af aan deontologische codes en ethische overwegingen.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je hanteert kwalitatieve (praktijk)-wetenschappelijke bronnen.
Je ontwikkelt een relevante probleemstelling voor het maatschappelijk werk.
Je toont de maatschappelijke relevantie van een thema aan.

Leerinhoud

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.

Begeleiding
Tijdens de groepssessies ondersteunen/stimuleren studenten elkaar onder supervisie van de eindwerkbegeleider. Naast deze groepssessies is er ook 1 uur voor individuele begeleiding voorzien.

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer eindwerk deel 1Verplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
Digitap: aanvullende informatie: ondermeer getoonde slides in de lesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen1,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Afstudeeropdracht100,00Studenten die EINDWERK 1 opnemen in semester 2 dienen aan te tonen een stage (3SW) te hebben voor 1 maart.
Indien dat niet het geval is worden ze verwezen naar 2e zittijd.
Studenten die verwezen zijn naar 2e zittijd dienen aan te tonen een stage (3SW) te hebben voor 1 mei. Indien dat niet het geval is kunnen ze niet slagen in 2e zittijd en dienen ze het traject EINDWERK (jaarolod) aan te vatten in september.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00Studenten die EINDWERK 1 opnemen in semester 2 dienen aan te tonen een stage (3SW) te hebben voor 1 maart.
Indien dat niet het geval is worden ze verwezen naar 2e zittijd.
Studenten die verwezen zijn naar 2e zittijd dienen aan te tonen een stage (3SW) te hebben voor 1 mei. Indien dat niet het geval is kunnen ze niet slagen in 2e zittijd en dienen ze het traject EINDWERK (jaarolod) aan te vatten in september.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.